Realfagenes relevans i forskjellige yrkesfag

Malin, Jonas, Emilie, Maren, Ingrid, Vegard og Nataniel forteller hvor viktig realfagene er for deres yrke.

 

 

Disse filmene er Matematikksenteret og Naturfagsenteret sitt bidrag til Yrkesfagenes år 2018. Målet er å vise hvor sentralt kunnskap om matematikk og naturfag er i de forskjellige yrkesfagene - og dermed i samfunnet rundt oss. 

Hva er Yrkesfagenes år? 

Regjeringen har gitt WorldSkills Norway ansvaret for å gjennomføre Yrkesfagenes år 2018. Kampanjen retter seg mot elever, bedrifter, skoler og foreldre og har som mål å: 

  • Øke innsikten om yrkesfag og arbeidslivet
  • Øke unges interesse for yrkesfaglig utdanning og karriere
  • Øke antallet lærebedrifter og læreplasser