Støtte- og veiledningsmateriell

Her finnes en oversikt over støtte- og veiledningsmateriell som kan være til hjelp i planlegging av tiltak.

Noe av støtte- og veiledningsmateriellet omhandler generelle prinsipper for god regneopplæring, mens noe materiell er rettet spesifikt mot elever som presterer lavt i matematikk. 

Oversikt over støtte- og veiledningsmateriell