Aktiviteter

Alle aktivitetene du finner her, er laget i tråd med intensjoner fra rammeplanen, området "Antall, rom og form".

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring