Nyheter

Sett av datoen!

Nyheter
/
09.08.2022
Hvert år arrangerer Matematikksenteret flere konferanser og konkurranser som skal øke fokuset på god matematikkundervisning og å engasjere og motivere til mer matematikk. Her er en oversikt over arrangement og viktige datoer for 2022/2023.

Studiebesøk fra Danmark

Nyheter
/
20.06.2022
Selv om «det danske matematikksenteret» er yngre, mindre og annerledes organisert enn oss, kan vi slå fast at vi deler både muligheter og utfordringer med vår lillesøster i sør. Det ble et godt utgangspunkt for å lære mer av hverandre.

Velkommen til GeoGebra-konferanse

Nyheter
/
17.06.2022
Det nordiske GeoGebra-nettverket (NGGN) inviterer alle GeoGebra-interesserte til konferanse i Helsinki og Espoo fra 7. til 9. oktober. Vi oppfordrer norske lærere til å delta og til å sende inn bidrag.