Blogg

Rike oppgaver, resonnering og argumentasjon

12.05.2020
Resonnering og argumentasjon er et av kjerneelementene i ny læreplan (LK20). Hvordan kan vi gjøre matematikkoppgaver rikere ved å legge inn krav om resonnering og argumentasjon?

Ulike elever – ulike strategier

29.04.2020
Elever vil være i ulike faser av sin utvikling av strategier. Som lærer kan du finne ut hvilke strategier elevene bruker, og bygge videre på disse - slik at elevene får flere, og med effektive strategier.

Nyheter

Nye kenguruoppgaver, vær så god!

05.06.2020
Vi har publisert 72 nye oppgaver som er hentet fra årets kengurukonkurranse. Noen oppgaver er enkle, andre mer utfordrende, og oppgavene vil passe godt til elevene nå før sommeren.