Nyheter

Hvordan utfordre elever som er i en misoppfatning?

11.06.2018
Om en misoppfatning fester seg, kan den bli til hinder for videre læring. Matematikksenteret har utviklet ressurser som kan identifisere misoppfatninger slik at læreren kan bidra til å utvikle elevenes strategier.