Nyheter

Nettverk for tidlig innsats i begynneropplæringen

13.04.2021
Trøndelag satser på tidlig innsats. Målet er å styrke begynneropplæringen slik at alle skoler stiller likt til start. Matematikksenteret og Skrivesenteret ved NTNU er med som støttespillere og utviklingspartnere i prosjektet.

Kengurukonkurransen: Utsatt frist

06.04.2021
Over 17 000 elever har meldt seg på årets Kengurukonkurranse! Fristen for å registrere elevenes resultater er utsatt til 30. april kl. 18:00.