Blogg

Rike oppgaver, resonnering og argumentasjon

12.05.2020
Resonnering og argumentasjon er et av kjerneelementene i ny læreplan (LK20). Hvordan kan vi gjøre matematikkoppgaver rikere ved å legge inn krav om resonnering og argumentasjon?

Ulike elever – ulike strategier

29.04.2020
Elever vil være i ulike faser av sin utvikling av strategier. Som lærer kan du finne ut hvilke strategier elevene bruker, og bygge videre på disse - slik at elevene får flere, og med effektive strategier.

Nyheter

Velkommen ny læreplan!

11.08.2020
Hos oss finner du læringsressurser som er tilpasset de nye læreplanene. Vi har også en rekke kompetanseutviklingspakker som er nyttige når kollegiet skal i gang med implementering av LK20.