Nyheter

En gavepakke i geometri

02.09.2019
Mattelist.no inneholder aktiviteter som er bygget på forskning om hvilke oppgaver som gir god læring og undervisning i matematikk. Nå lanserer vi over 100 nye aktiviteter om geometri! 

Fokus på elever som presterer lavt i matematikk

15.08.2019
Vil du få flere elever til å mestre og engasjere seg i matematikk? Matematikksenteret og Statped har utviklet ressurser for lærere og ansatte i PPT for å utvikle og styrke kompetanse og samarbeid om elever som presterer lavt i matematikk.

Hvordan identifisere og jobbe med misoppfatninger i matematikk?

15.08.2019
Matematikksenteret har nå utviklet prøver som bidrar til å identifisere misoppfatninger, og veiledninger som sier noe om hvordan lærere kan jobbe for å utfordre elevenes begrepsforståelse. Materialet er utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.