Satsinger

Matematikksenteret har jobbet med flere satsinger i forbindelse med regjeringens strategi for økt kompetanse i realfagene (2015 - 2019).

Regning i alle fag

Vil du lære mer om hvordan du kan fokusere på regneferdigheter i andre fag enn matematikk?

Geogebra

Norsk GeoGebra-institutt er en del av Matematikksenteret og utgjør den offisielle norske delen av International GeoGebra Institute.

Nyheter

Vil du bidra på Novemberkonferansen 2018?

15.03.2018
Med Novemberkonferansen, 27.-28. nov. 2018, setter vi fokus på hva som utgjør et godt læringsmiljø i matematikkfaget. Har du kunnskap eller erfaringer som du ønsker å dele med andre under ett av verkstedene på konferansen? Send oss ditt forslag!