Nyheter

Fokus på elever som presterer lavt i matematikk

15.08.2019
Vil du få flere elever til å mestre og engasjere seg i matematikk? Matematikksenteret og Statped har utviklet ressurser for lærere og ansatte i PPT for å utvikle og styrke kompetanse og samarbeid om elever som presterer lavt i matematikk.

Hvordan identifisere og jobbe med misoppfatninger i matematikk?

15.08.2019
Matematikksenteret har nå utviklet prøver som bidrar til å identifisere misoppfatninger, og veiledninger som sier noe om hvordan lærere kan jobbe for å utfordre elevenes begrepsforståelse. Materialet er utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Nasjonal nettverkssamling: «Sammen om oppdraget 2019»

28.06.2019
Hovedtema for årets nettverkssamling i "Sammen om oppdraget" er samarbeid mellom skole og PPT, og hvordan Statped og UH-sektoren kan bidra inn i dette samarbeidet. En viktig del av nettverkssamlingen er aktiviteter hvor de ulike fagmiljøene samarbeider om problemstillinger i arbeidet med matematikkvansker.