Blogg

Rike oppgaver, resonnering og argumentasjon

12.05.2020
Resonnering og argumentasjon er et av kjerneelementene i ny læreplan (LK20). Hvordan kan vi gjøre matematikkoppgaver rikere ved å legge inn krav om resonnering og argumentasjon?

Ulike elever – ulike strategier

29.04.2020
Elever vil være i ulike faser av sin utvikling av strategier. Som lærer kan du finne ut hvilke strategier elevene bruker, og bygge videre på disse - slik at elevene får flere, og med effektive strategier.

Nyheter

Utematematikk: Eksperimentering, lek og læring!

22.05.2020
Skolegården og nærmiljøet som læringsarena egner seg godt til utforskende, praktiske og problemløsende oppgaver. Med utematematikk kan du skape variasjon i skolehverdagen både når det gjelder læringsarenaer, arbeidsmåter, læremidler og organisering.

Prøv Matematikksenterets Kahoots! 

30.04.2020
Matematikksenteret har utviklet Kahoots som skal motivere for læring og øke forståelsen i matematikk. Til hver Kahoot er det laget en lærerveiledning.