Nyheter

Realfagkonferansen 2019

12.02.2019
Realfagkonferansen arrangeres 7. mai ved NTNU Kalvskinnet i Trondheim. Konferansen består av plenumsforedrag og parallellsesjoner som gir faglig påfyll og inspirerer alle som jobber med realfag i skolen.

Skal utvikle digitale vurderingsverktøy for bedre læring

29.01.2019
Hvordan tilpasse prøver til elevens nivå, slik at resultatene gir et mer presist bilde av ferdighetene, og gir bedre mulighet for tilpasset opplæring? I samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo kommune, Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger og Inspera, skal Matematikksenteret se nærmere på dette.