Kompetanseutvikling i skolen

Vi er en samarbeidspartner for skoler og barnehager som ønsker å satse kompetanseutvikling.