Kompetanseutvikling i skolen
Vi er en samarbeidspartner for skoler og barnehager som ønsker å satse på kompetanseutvikling.