Osloskolen satser på matematikk

Nyhet
/
27.02.2023
Mann som står ved tavle og underviser. I forgrunnen ser vi elever som sitter med ryggen til.
Utdanningsetaten i Oslo har siden 2019 gitt lærere og skoleledere tilbud om å delta i et kompetanseutviklingsprogram som er designet for å fremme lærernes læring og utvikle undervisningspraksis i matematikk. Matematikksenteret ved NTNU er en utviklingspartner i dette arbeidet.

Utdanningsetaten i Oslo kartlegger jevnlig skolenes ønsker og behov for kompetanseutvikling. Etter innføringen av ny læreplan har skolene kommet med klare tilbakemeldinger: Lærere ønsker å styrke sin kompetanse på utforskende matematikkundervisning og fellesskapende didaktikk. Å lære mer om undervisning i tråd med ny læreplan, står også høyt på ønskelista.

De valgte i 2019 å gå for kompetanseutviklingsprogrammet «Mestre ambisiøs matematikkundervisning» (MAM). Programmet ivaretar kjerneelementene og kjennetegnes av læringsfellesskap, matematisk samtale og nærhet til det som skjer i klasserommet.

– Vi valgte MAM-programmet fordi det handler om god undervisningspraksis i matematikk. I tillegg gir det erfaring og kunnskap om utvikling i profesjonsfelleskap og dialogbasert undervisning. Dessuten er metodikken overførbar til alle fag, sier Bente Voldset, fagansvarlig i matematikk ved Utdanningsetaten i Oslo kommune.

Vi ser tre voksne personer som sitter med ryggen mot en vegg og ser på en mann som vi ser i forgrunnen, med ryggen til.
Bente Voldset (i rosa genser), fagansvarlig i matematikk ved Utdanningsetaten i Oslo kommune, administrerer alle skoler og lærere i MAM-programmet. Selv deltar hun på så mange samlinger som mulig. Her fra en samling på Lambertseter skole.
– Det er viktig for meg å ta del i lærernes kompetanseutvikling. På den måten får jeg det litt “under huden”, og får en god oversikt over lærernes utfordringsbilde.

Mer enn en kursrekke

MAM er et toårig løp med 12 samlinger og mellomarbeid, høy grad av samhandling og «trening» som utfordrer lærernes praksis. Deltagerne er aktive i planlegging og gjennomføring av aktiviteter, og øver sammen i et trygt miljø, sammen med veiledere fra Matematikksenteret.

I arbeidet med å rekruttere skoler til MAM, har det vært viktig for Utdanningsetaten å gi et realistisk bilde av hva programmet krever av lærere og skoleledere.

– MAM er på flere måter ulikt «tradisjonelle» kursrekker. I MAM kan man ikke velge å være en passiv deltaker – her blir man utfordret til å samskape og reflektere sammen med andre, og til å prøve ut med elever. Jeg tror måten det er lagt opp på, med å planlegge, gjennomføre og evaluere sammen, gjør lærerne mer trygge på å endre praksis, sier Voldset.

Se film om MAM-programmet i Oslo:  

 

Planlegger for langsiktig effekt

Oslo har kjørt MAM-programmet i fire puljer:
MAM 1 – 30 lærere fra ni skoler (mellomtrinn og ungdomstrinn)
MAM 2 – 20 lærere fra tre skoler (barnetrinn)
MAM 3 – 30 lærere fra tre skoler (mellomtrinn og ungdomstrinn)
MAM 4 – 30 lærere fra åtte skoler (mellomtrinn og ungdomstrinn)

MAM 1 og MAM 2 er avsluttet, og det planlegges oppstart av ny pulje (MAM 5) fra og med høsten 2023. Utdanningsetaten planlegger i tillegg flere tiltak for å sikre en langsiktig effekt av satsingen: De skal blant annet arrangere en fagkonferanse for alle lærere og skoleledere som har deltatt i MAM, og oppretter et nettverk som skal jobbe videre med å implementere metodikken i skolene.

— Dette gjør vi for å bygge en bærekraftig kultur for praksisendring, og sikre at satsingen får ønsket effekt på lang sikt, sier Voldset.
 

En mann med skjegg slår hendene ut mens han snakker. Han har svart skjorte og et blått nøkkelbånd rundt halsen.
– Bakgrunnen for at vi valgte MAM var at skolen hadde alt for varierende resultater i regning. Vi klarte ikke å løfte alle elevene godt nok. Kunnskapen vi har fått gjennom MAM har stor overføringsverdi til alle fag, og hvordan vi får til en balansert skolehverdag for elevene, sier Andreas Mikkelborg, tidligere assisterende rektor ved Stenbråten skole.
En mann i lys skjorte sitter på en stol og lener seg bakover. Han sitter sammen med flere personer, men de synes ikke så godt i bildet.
– Jeg er overrasket over hvor godt mange av elevene responderer på de undervisningsmetodene vi har gjennomført. Den måten å undervise på som vi lærer i MAM, har fungert godt på tvers av ulike klasser, sier Peter Berg, matematikklærer for 8.-10.trinn ved Lambertseter skole.