Nyhetsarkiv

Bestill matematikk-plakater til klasserommet

Matematikk.org har laget ti plakater som kan bidra til å skape nysgjerrighet og engasjement for matematikk, og være til støtte i undervisningen. Vi har sendt ut ett sett plakater til alle grunnskoler i Norge - her kan dere bestille flere.

Nyhet! Matematisk ordliste på nett

Hva er en sirkelbue og hva vil det si at noe er omvendt proporsjonalt? I vår nye ordliste med 400 matematiske ord og begrep finner du svaret på dette, og mer til!

Sett av datoen!

Hvert år arrangerer Matematikksenteret flere konferanser og konkurranser som skal øke fokuset på god matematikkundervisning og å engasjere og motivere til mer matematikk. Her er en oversikt over arrangement og viktige datoer for 2022/2023.

Studiebesøk fra Danmark

Selv om «det danske matematikksenteret» er yngre, mindre og annerledes organisert enn oss, kan vi slå fast at vi deler både muligheter og utfordringer med vår lillesøster i sør. Det ble et godt utgangspunkt for å lære mer av hverandre.

Velkommen til GeoGebra-konferanse

Det nordiske GeoGebra-nettverket (NGGN) inviterer alle GeoGebra-interesserte til konferanse i Helsinki og Espoo fra 7. til 9. oktober.

Hei alle grunnskoler, sjekk postkassa!

I sommer sendte vi ut matematikk-plakater fra matematikk.org og informasjon fra Matematikksenteret til alle grunnskoler i Norge. Vi håper pakken vil inspirere og engasjere til mer matematikk!

GeoGebra og kjerneelementene

I denne bloggen vil vi gi et eksempel på hvordan GeoGebra kan brukes når elevene skal lære om rotasjon. Vi vil vise hvordan elevene kan få varierte erfaringer ved å bruke programmet, og hvordan arbeidet kan foregå i tråd med kjerneelementene i læreplanen (LK20).

Nettverk for tidlig innsats i begynneropplæringen

Trøndelag satser på tidlig innsats. Målet er å styrke begynneropplæringen slik at alle skoler stiller likt til start. Matematikksenteret og Skrivesenteret ved NTNU er med som støttespillere og utviklingspartnere i DEKOM-prosjektet.