Nyhetsarkiv

Fokus på elever som presterer lavt i matematikk

Vil du få flere elever til å mestre og engasjere seg i matematikk? Matematikksenteret og Statped har utviklet ressurser for lærere og ansatte i PPT for å utvikle og styrke kompetanse og samarbeid om elever som presterer lavt i matematikk.
15.08.2019

Hvordan identifisere og jobbe med misoppfatninger i matematikk?

Matematikksenteret har nå utviklet prøver som bidrar til å identifisere misoppfatninger, og veiledninger som sier noe om hvordan lærere kan jobbe for å utfordre elevenes begrepsforståelse. Materialet er utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.
15.08.2019

Nasjonal nettverkssamling: «Sammen om oppdraget 2019»

Hovedtema for årets nettverkssamling i "Sammen om oppdraget" er samarbeid mellom skole og PPT, og hvordan Statped og UH-sektoren kan bidra inn i dette samarbeidet. En viktig del av nettverkssamlingen er aktiviteter hvor de ulike fagmiljøene samarbeider om problemstillinger i arbeidet med matematikkvansker.
28.06.2019

Nasjonale prøver - en inngang til mer læring

Matematikksenteret har laget veiledninger som viser hvordan du trinn-for-trinn kan jobbe videre med resultatene fra nasjonale prøver. Veiledningene inneholder konkrete ideer, og støtte til regning i alle fag.
19.06.2019

Vis oss en løsning!

Hvordan løser dine elever oppgaver fra Mattelist.no? Fram til 21. juni kan dere sende inn løsningsforslag til en oppgave fra barnetrinn og en fra ungdomstrinn. Alle som sender inn er med i trekningen av fine premier! 

03.06.2019

Få støtte til arbeidet med fagfornyelsen

Realfagsløyper er tidenes satsing på kompetanseutvikling i realfagene, og gjør det enklere å jobbe aktivt med fagfornyelsen. Matematikksenteret kan bistå og støtte skoler og barnehager med gjennomføring av Realfagsløyper. 
03.06.2019