Nyhetsarkiv

Vil du teste nettbaserte kompetanseutviklingspakker for oss?

Vi lager for tiden nettbaserte kompetanseutviklingspakker rettet mot lærere og ansatte i PPT som jobber med elever som presterer lavt i matematikk. Nå trenger vi noen til å teste innhold og logikk i pakkene. Kan du tenke deg å hjelpe oss?
01.10.2018

Velkommen til FYR-konferansen 2018

FYR-konferansen retter fokus mot yrkesretting og relevans, og arrangeres av de nasjonale sentrene i samarbeid med Utdanningsdirektoratet.
25.09.2018

Matematikksenteret lager Kahoots! 

Nå kommer det Kahoots som er utviklet av Matematikksenteret. Spillene er laget slik at de skal motivere elevene for læring, og øke forståelsen i matematikk - og til hver Kahoot er det laget en lærerveiledning.
18.09.2018

Matematikk på skolemelka

Nå skal elevene få matematikk og kunnskap om kosthold og fysisk aktivitet rett inn med skolemelka. Det nye designet er utviklet av fagpersoner fra Matematikksenteret og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (MHFA). Målet er å engasjere og motivere for mer læring.
10.09.2018

Ny bok: Motivasjon i matematikk

Å legge til rette for elevers motivasjon læring er kanskje en av lærerens største utfordringer. I boka «Motivasjon i matematikk» bruker forfatterne både erfaring fra praksisfeltet og internasjonal forskning når de ser på hva motivasjon er, og hvor viktig det er for læring i matematikk.
16.08.2018

Alle Teller! i digital versjon

Nå lanserer vi kartleggingsmaterialet Alle teller! i ny digital versjon. Testene er de samme som før, men grafikk og funksjonalitet er forbedret.
14.08.2018