Nyhetsarkiv

Velkommen ny læreplan!

Hos oss finner du læringsressurser som er tilpasset de nye læreplanene. Vi har også en rekke kompetanseutviklingspakker som er nyttige når kollegiet skal i gang med implementering av LK20.
11.08.2020

Utematematikk: Eksperimentering, lek og læring!

Skolegården og nærmiljøet som læringsarena egner seg godt til utforskende, praktiske og problemløsende oppgaver. Med utematematikk kan du skape variasjon i skolehverdagen både når det gjelder læringsarenaer, arbeidsmåter, læremidler og organisering.
22.05.2020

Prøv Matematikksenterets Kahoots! 

Matematikksenteret har utviklet Kahoots som skal motivere for læring og øke forståelsen i matematikk. Til hver Kahoot er det laget en lærerveiledning.
30.04.2020

Tid til faglig utvikling i barnehagematematikk

Mange barnehageansatte har nå lyst og mulighet til å jobbe med faglig utvikling. Her har vi samlet fagartikler og kompetansepakker som kan egne seg på hjemmekontoret – enten individuelt eller i samarbeid på en digital plattform.
06.04.2020