Nyhetsarkiv

30 nye aktiviteter på MatteLIST!

Aktivitetene på Mattelist.no er designet for å gi alle elever utfordringer på sitt nivå, slik at alle kan oppleve mestring. Nå finner du nærmere 500 aktiviteter på nettstedet.
19.02.2021

Hopp videre med Kenguru!

Mange av oppgavene fra Kengurukonkurransen er problemløsningsoppgaver som egner seg til å bruke i den ordinære matematikkundervisningen. Hopp videre med Kenguru er ressurser med forslag til hvordan du som lærer kan bruke kenguruoppgaver til å utforske videre.
15.02.2021

Kengurukonkurransen 2021: Starter torsdag 18. mars!

Klar for å løse noen litt annerledes oppgaver i matematikk? Kengurukonkurransen er en individuell konkurranse hvor målet er å motivere elevene for matematikk og styrke deres interesse for faget. 
27.01.2021

Nytt deltidsstudium for lærerutdannere i matematikk

Hvordan kan vi sammen utvikle lærerutdanningen i matematikk? I denne videreutdanningen ved NTNU kan lærerutdannere utforske ulike tilnærminger til matematikkundervisning, og utvikle ny innsikt i sentrale matematiske ideer og matematikkdidaktiske tema.
04.12.2020

Møte med KD: Framtidens prøver i matematikk

– Sammenheng mellom kompetansearbeid og hvordan prøvene lages, er viktig. Det er bra dere jobber med begge deler, sa kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby da Matematikksenteret og Kunnskapsdepartementet møttes for å diskutere muligheter innenfor fremtidens prøveutvikling i matematikk.
27.11.2020

Kan en mobiltelefon være 7,6 dm tykk?

I nasjonale prøver i regning er omtrent halvparten av oppgavene flervalgsoppgaver. I motsetning til flervalgsoppgaver i mange andre prøver, kommer svaralternativene ikke fra oss som utvikler oppgavene, men fra elevene selv.
11.11.2020

Viktig informasjon før 2. runde

På grunn av rødt nivå i videregående skole, åpner vi for at runde 2 i Abelkonkurransen kan tas hjemmefra. Det medfører noen retningslinjer som både deltagerne og deres lærere må kjenne til.
06.11.2020