Nyhetsarkiv

Lærerstudent? Vinn pizza!

Delta i spørreundersøkelse for lærerstudenter

Lærerstudenter er en viktig målgruppe for oss på Matematikksenteret, men vi trenger å bli litt mer kjent. Derfor har vi laget en kort spørreundersøkelse som blant annet handler om matematikkundervisning og praksis. Alle som deltar, kan vinne gavekort på pizza!
Faksimile av forside av boka "Matematikk på barns premisser"

Ny bok: Matematikk på barns premisser

Camilla N. Justnes har skrevet bok om hvordan barnehagens arbeid med antall, rom og form kan bidra til at barn opplever matematikkglede.

Utforsking med Penn i GeoGebra

GeoGebra gir elevene mulighet til å utforske geometriske sammenhenger på måter som ikke er mulig med papir og blyant. Programmet inneholder mange nyttige verktøy, og i denne bloggen kan du lese om ett av de mer ukjente, nemlig Penn. Du vil også lære litt om hvordan Penn kan støtte elevene når de utforsker geometriske sammenhenger i GeoGebra. 
VI ser noen som tegner en geometrisk figur på et hvitt ark.

Glad i matematikk? Bli med i Abelkonkurransen!

Abelkonkurransen er en konkurranse i matematisk problemløsing for elever i videregående skole. Første runde er 9. november. Her kan du lese mer om hvordan elever kan delta, og hvordan du som lærer registrerer deg som skolekontakt.

Hvorfor er dette riktig, og hvorfor er dette feil?

Det er enkelt å spørre elevene på småtrinnet hvordan de har tenkt. Men hvordan kan vi trekke elevene videre fra å «bare» forklare, til å resonnere og argumentere for sine matematiske løsninger? Her kan du lese mer om hvordan du kan skape en øvingsarena med oppgaver fra Kengurukonkurransen.
En plakat med "Novemberkonferansen" sees i bakgrunnen, foran ser vi skyggen av to personer.

Viktige datoer 2023/2024

Matematikksenteret arrangerer flere årlige konferanser og konkurranser som skal engasjere, motivere og inspirere lærere og elever til mer matematikk. Her er en oversikt over det som skjer i skoleåret 2023/2024.
Gutt på ca. 15 år som sitter i et klasserom og snakker med en medelev.

Guide til bruk av samtaletrekk i matematiske samtaler

Matematiske samtaler hjelper elevene til å forstå og lære matematikk. Her har vi samlet informasjon om sju samtaletrekk som kan være til hjelp for å få i gang matematiske samtaler i klasserommet.
To jenter som smiler og ser inn i kamera på en mobil. I bakgrunnen ser vi en hvit tavle med noen røde streker.

Vlogg elevsvar til oss!

På MatteLIST kan dere sende inn svar, ideer og løsninger på oppgaver - til inspirasjon for andre elever og lærere. Hva med å sende oss en vlogg?