Nyhetsarkiv

Utforsk brøk med kenguruoppgaver

Flervalgsoppgaver er et godt utgangspunkt for matematisk tenking og resonnement i klasserommet. Morten Svorkmo ved Matematikksenteret har jobbet mye med kenguruoppgaver. Her har han laget noen eksempler på hvordan disse flervalgsoppgavene kan brukes til å berike og utvide den matematiske ideen i brøk.

Matematikk-tips til foreldre

Det kan være utfordrende å hjelpe barna med matematikkleksene. Her har vi samlet noen gode råd og tips som kan gjøre det enklere å hjelpe barna med matematikk. Lykke til!

Vil du bidra på konferanse om matematikk i barnehagen?

Den 2. desember er det igjen klart for konferansen "Matematikk i barnehagen", så hold av datoen! Vi jobber nå med programmet og ønsker oss bidrag fra både forskere og ansatte i barnehager som har erfaringer, kunnskap, opplegg eller ideer som de vil presenterer under konferansen.

Slik deltar du i Abelkonkurransen

Abelkonkurransen er en konkurranse i matematisk problemløsing for elever i videregående skole. Første runde er 11. november.

Nytt forskningsprosjekt om digital kompetanse i barnehagen

Digitale verktøy kan berike og støtte barns lek og læring, spesielt gjennom bruk av kodeleker. Forskningsprosjektet DiCoTe har som mål å gi framtidige barnehagelærere nødvendig kompetanse i bruk av disse verktøyene.

Temanummer: Matematikk i barnehagen

Tidsskriftet Nordisk barnehageforskning retter fokus mot matematikk og vier et helt nummer til dette temaet. Frist for å sende inn abstract/sammendrag er 31. august.