Stor etterspørsel etter prosjekter

Nyhet
/
29.02.2024
Bård Vinje diskuterer kompetanseutvikling med lærere på Ranheim skole.
– Det er stor pågang fra alle nivå i skole-Norge. En av årsakene er en økt bevissthet rundt at kompetanseutvikling bør være forskningsbasert, sier kurs- og prosjektansvarlig Bård Vinje (i blå genser).
Flere og flere ønsker å samarbeid med Matematikksenteret om kompetanseutvikling. 2024 blir rekordår i antall prosjekter og trenden fortsetter i 2025.

– Vi har nå et tjuetalls utviklingsprosjekter i gang, og flere starter opp i løpet av 2024. Det er travelt, men aller mest givende og spennende, sier kurs- og prosjektansvarlig Bård Vinje ved Matematikksenteret NTNU.

Det siste året har antall henvendelser økt med ca. 40 prosent. Det er spesielt DEKOM-prosjekter (desentralisert kompetanseutvikling) og tema som vurdering, bygge tenkende klasserom og Alle Teller, som er etterspurt.

– Årsaken til en så stor økning er nok sammensatt: Vi ser blant annet en økt bevissthet rundt at kompetanseutvikling bør være forskningsbasert. Jeg tror også det skyldes at vi har bygd oss opp et godt rykte i skole-Norge, sier Vinje.

Oversikt over utviklingsprosjekter
 

Nærhet til praksis er viktig

De som jobber med kompetanseutviklingsprosjekter ved Matematikksenteret, har spisskompetanse i matematikkdidaktikk, og bakgrunn som lærere.

– Vår erfaring og kompetanse er en styrke når vi er ute og møter lærere. Vi vet hva de står i og hvilke utfordringer og muligheter de har. Vi får tilbakemeldinger på at det vi formidler oppleves praksisnært, sier Vinje.

Selv om det for tiden er mange henvendelser, forsøker Vinje å skreddersy opplegg til alle som ønsker et samarbeid med Matematikksenteret.

– Per nå er det litt ventetid på prosjekter av en viss størrelse, men det er ingen grunn til å ikke ta kontakt. Vi forsøker så godt vi kan å takke ja til alle, sier Vinje.
 

Eksempel på utviklingsprosjekter

Tidlig innsats i begynneropplæringen
Samarbeid med Statsforvalteren i Trøndelag og Skrivesenteret.

Vurderingskompetanse og LK20
Samarbeid med Samarbeidsforum for Dekom i Trøndelag, Skrivesenteret og Fremmedspråksenteret.

MAM-metodikken i etterutdanning
Samarbeid med utdanningsetaten i Oslo kommune 

Etterutdanning i MAM-metodikken
Samarbeid med Nærøysund kommune.