Utviklingsprosjekter

Matematikksenteret tilbyr en rekke kompetanseutviklingsløp og kurs for skoler og kommuner. Her er en oversikt over nåværende prosjekter.

DEKOM

DEKOM UDE MAM 4
  MAM 5
  Tidlig innsats 1
  Tidlig innsats 2
DEKOM Asker MAM
  Matematikknettverk barneskole Asker
DEKOM Nærøysund MAM 3
DEKOM Trøndelag Begynneropplæring Trøndelag
  Vurdering Trøndelag
DEKOM Nordmøre Matematikk og regning i alle fag
  Læringsmiljø
DEKOM Ringsaker MAM
  Tenkende klasserom
DEKOM Lillehammer MAM
DEKOM RKK Lofoten Matematikk og regning i alle fag
MAM Lillestrøm MAM
DEKOM Sør Helgeland Begynneropplæring
  Vurdering

Kompetanseløftet

Kompetanseløftet Trondheim Fellestiltak om inkludering
  Kompetanseløftet Malvik/Trondheim
PPT og Fylkeskommunen  

Forskningsprosjekter NFR

LeadDig ILU, NTNU
Dicote UiS
Incluschool ILU, NTNU
Enact UiS

Forskningsprosjekter Udir

Standpunktkarakterer Skrivesenteret og ILU
Langtidsoppgave Skrivesenteret og ILU

Nettsider og nettverk Udir

UDIR Realfagsløyper
  Sammen om oppdraget
  Matematikk.org

 

Bestill veiledning og kurs

Vi tilbyr flere forskjellige typer utviklingsprosjektet i forbindelse med REKOM og DEKOM.

Om dere har spørsmål eller ønsker å få utarbeidet et pristilbud, ta kontakt med Bård Vinje