Modul 1: Kom godt i gang

Kokk som heller mel i en bolle

Mål:

  • Etablere felles fundament for prosjektet.
  • Etablere felles forståelse av hva som vil være viktige faktorer for å lykkes.
  • Avklare ledelsens ansvar.
  • Danne grunnlag for felles målsetning

Deltagere fra ledelsen
Rektor og avdelingsledere for realfag og yrkesfagavdelinger

Deltakere fra lærerne
Det anbefales å ha med en lærerrepresentant i hele planleggingsprosessen. Det kan være en engasjert matematikklærer eller en tillitsvalgt som har lyst til å bidra

Tidsramme
60 min

 

Gjennomføring

Ta en individuell Kahoot som oppvarming: «Hva vet du om FYR-prosjektet?»

Var resultatet skuffende? Les notatet om FYR- prosjektet en gang til og prøv på nytt.

Diskuter i felleskap hvilke erfaringer dere har fra FYR-prosjektet? Hva er status på egen skole i dag?

Etter at dere har lest det siste notatet skal dere diskutere:

  • Hva menes med begrepet «Skolebasert kompetanseutvikling»?
  • Hva er bakgrunnen for at myndighetene nå satser på desentralisert ansvar for kompetanseutvikling?

Se til slutt filmen med Erlend Dehlin sammen.

 

Følgende øvingsoppgave avslutter økta:

Hva er viktig for at vår skole skal lykkes med skolebasert kompetanseutvikling?

Bruk noen minutter hver for dere først og noter stikkord.

Diskuter i felleskap og bli enige om en oppsummering.

Veien videre

På neste møte må dere formulere felles målsetting med prosjektet.