Modul 2: Praksisarenaer

Elektriker trekker kabler i et tak
Det er viktig at fellesfaglærere blir kjent i de lokalene elevene gjennomfører programfagene sine. Det handler både om hvilket utstyr og hvilke arbeidsmetoder de benytter.

Derfor skal det i løpet av Pakke 2 gjøres konkrete avtaler mellom matematikklærerne og programfaglærerne om få å besøke «verkstedet» og gjerne få presentert utstyr og produkter som elevene har laget.
Det er fint hvis matematikklærerne har mulighet til å besøke praksisarenaen når det foregår undervisning. Da blir de kjent med hvordan elevene jobber og registrerer om elevene bruker matematikk i det praktiske arbeidet sitt.

Hvis matematikklærerne blir frigjorte i utplasseringsperioder, går det også an å besøke elevene på en praksisplass sammen med en programfaglærer etter avtale med bedriften.

Matematikklærerne kan prioritere de utdanningsprogrammene de har inneværende år, men bør gjøre avtale med flest mulige program på egen skole.
Praksisbesøkene skal være gjennomført før Pakke 3 starter.