Modul 3: Arbeid med læreplaner

Jente måler diameter på en sylinder over et papirark
Foto: TYD

 Mål:
Målet med denne økta er å få innblikk i hverandres læreplaner. Det vil dreie seg både om hvilke kompetansemål innen programfagene som inneholder elementer av matematikk og om hvilke emner/kompetansemål i matematikkfaget hvor det er mulig å trekke inn elementer fra programfagene. 

Deltakere fra ledelsen:
Avdelingsledere for Realfag og yrkesfaglige utdanningsprogram.

Deltakere fra lærerne:
Programfaglærere fra hvert yrkesfaglig utdanningsprogram og matematikklærere som jobber på yrkesfag inneværende år.

Tidsforbruk:
90 minutter

 

Øvingsoppgave

Ressurser som trengs:

Oppgaven er en læreplanoppgave som skal løses uten forberedelser og som løses gruppevis innenfor hvert utdanningsprogram. Hver gruppe må bestå av både matematikk- og programfaglærere.

Matematikklærerne jobber med læreplanene i felles programfag og programfaglærerne jobber med læreplanen i matematikk 1PY, dvs. lærerne bytter læreplan.

Poenget er at alle lærere skal møte læreplaner de ikke kjenner så godt fra før med håp om at de skal få fram nye ideer til hvordan de kan samarbeide på tvers av utdanningsprogram.

Til matematikklærerne:
Oppgaven går ut på å registrere og merke av på dokumentet hvilke kompetansemål i læreplanen de tror kan inneholde matematikk, og ev. hvilken type matematikk (geometri, algebra, økonomi) som inngår.

Til programfaglærerne:
Oppgaven går ut på å registrere og merke av på dokumentet hvilke emner/ kompetansemål i matematikkfaget hvor det er mulig å trekke inn elementer fra programfagene, altså «Hvor kan vi som programfaglærere bidra med gode og reelle kontekster?».

Oppsummering.
Matematikk- og fellesfaglærerne går igjennom og deler sine kommentarer og tar en felles oppsummering på gruppenivå. Basert på oppsummeringen skal det noteres matematikkemner hvor programfagene kan bidra med reelle kontekster.

Hvis det blir tid til overs, kan følgende spørsmål avrunde oppgaven:

  • Er det emner/tema i matematikk som er enkle eller vanskelige å yrkesrette?
  • ​​For de temaene som er vanskelig å yrkesrette: Hvordan kan de uansett gjøres relevante for elevene?​​​​ 

Oppsummering Pakke 2

Oppsummeringen ledes av avdelingslederne.

I denne økta må det forsikres at alle er klare til å starte på pakke 3:

Stikkord som avdelingslederne må ta opp med lærerne i plenum:

  • Alle i mål med læreplanoppgaven?
  • Alle har ideer til gode kontekstoppgaver innen sitt programområde?
  • Presisering av hva som er formålet med dette arbeidet og hvorfor det er viktig for skolen.
  • Ressurser som ledelsen har lagt inn i arbeidet.
  • Repetisjon av huskeliste og tidsplan (jamfør Pakke 1- Modul 5)
  • Tidfesting av oppstart av pakke 3.

Veien videre

I neste økt, når dere er kommet til pakke 3, skal dere jobbe med en modul i Realfagsløyper
som kalles «Modul 4: Relevant og yrkesrettet opplæring».

Del A - Forarbeid er gjennomført i denne økta, så dere kan starte direkte på Del B - Samarbeid.

Det er viktig at programfaglærerne deltar under planlegging av undervisningsopplegget på slutten av del B  - Samarbeid, del C - Gjennomføring og hele del D - Erfaringsdeling.