Bakgrunn
I 2017 fikk Matematikksenteret og Statped i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å utvikle kompetanseutviklingspakker som omhandler elever som har behov for ekstra støtte i matematikk.