Til ansatte i PPT

Hensikten er å legge til rette for at du som er ansatt i PP-tjenesten kan forberede deg på samarbeidet med skoler.

Internt på kontoret kan dere gjøre dere kjent med hva pakkene og modulene tilbyr, velge ut temaer dere har behov for å lære mer om og samarbeide om disse modulene.

Dette er en måte for PPT å forberede seg på for å stille som en sterkere medspiller og samarbeidspartner når skolene velger moduler å fordype seg i.

Forslag til arbeidsgang:

 • Se filmen Samtale med PPT om matematikkvansker.

   

  Filmen kommer inn på tema som du vil finne igjen i modulene. Og som du vil se av oversikten over kompetanseutviklingspakkene, tas det opp mange flere tema som er aktuelle i arbeidet med Matematikkvansker og tilpasset opplæring.

 • Les Slik arbeider dere med modulene. Her finner dere oversikt over pakkene og kan lese hva de ulike modulene handler om.
 • Slik arbeider dere med modulene
   
 • Drøft hvilke temaer dere har behov for å lære mer om. Noter ned de mest aktuelle modulene. Dere kan prioritere at alle starter med samme modul. En annen mulighet er å arbeide i grupper med flere moduler parallelt. Velg en som har hovedansvar for å lede hver modul.
 • En del av modulene foreslår utprøving med elever. Dere kan gjøre utprøvingene med hverandre, og drøfte hva dere må være forberedt på når modulen skal gjennomføres i samarbeid med skoler. Dere kan også ta initiativ til utprøving på en samarbeidsskole.
 • Sett av tid til å reflektere sammen over arbeidet og erfaringene med modulene. Del erfaringene med hverandre og på tvers av grupper internt på kontoret.

Lykke til med å bruke kompetanseutviklingsopplegget i samarbeid med skoler!