Spesifikke matematikkvansker og dyskalkuli

Begrepet «Spesifikke matematikkvansker» og «dyskalkuli» blir brukt om hverandre.

Spesifikke matematikk vansker og dyskalkuli

Vi velger å bruke «spesifikke matematikkvansker» om vansker i matematikk som er betydelige og vedvarende, og som ikke kan relateres til en generell lærevanske, sansetap (syn eller hørsel), nevrologiske forstyrrelser, mangelfull opplæring, manglende språkferdigheter på opplæringsspråket eller psykososiale belastninger.

Mer om spesifikke matematikkvansker finner du på Statped sine nettsider.