Modul 3: Analyse av egen skole

Regne på kalkulator og skrive resultatet på et ark med blyant

Mål: 

Bli mer bevisst situasjonen på egen skole, inkludert faktorer som ikke er så lett synlige.

Deltakere fra ledelsen:
Rektor og avdelingsledere for realfag og yrkesfagavdelinger

Deltakere fra lærerne:
Det anbefales å ha med en lærerrepresentant i hele planleggingsprosessen. Det kan være en engasjert matematikklærer eller en tillitsvalgt som har lyst til å bidra

Tidsramme:
60 min (+ 45 min forberedelse)

 

Gjennomføring

Etter at dere har lest notatet og hørt podcasten skal dere diskutere følgende spørsmål:

  1. Hvordan ser «isfjellet» ut under vannoverflaten på deres skole? Hvilke holdninger forventer dere at lærerne har til å bli med på et utviklingsprosjekt som dette? Vær konkret og ærlig!
  2. Hvordan kan dere jobbe for rydde unna mulig motstand før dere starter? Start med å finne ut HVORFOR holdningene er som de er.
  3. Hvilke hensyn må dere ta når dere lager struktur? 
    (For eksempel: Må vi lage møteplan for alle grupper? En gruppe trenger kanskje hjelp, mens en annen har en naturlig leder i gruppa og en sterk indre oppdrift, og de greier å lage møteplan selv. Det kunstneriske øye ser slike variasjoner.)

Ta en felles oppsummering slik at der er enige om utfordringer og hvilke hensyn som må tas når dere planlegger videre.

Veien videre

Neste møte skal forberede lederne på å være pedagogiske veiledere. Der vil det også komme  matematikkdidaktiske tips til ei «verktøykiste».