Anbefalt litteratur

Oversikt over bøker som vi anbefaler.

Denne oversikten viser bøker som vi anbefaler. Andre publikasjoner og artikler fra Matematikksenteret finner du i vår database med fagartikler.

Matematikksenterets publikasjoner

ISBN: 9788215026190

Motivasjon i matematikk
Kjersti Wæge og Mona Nosrati

Building Thinking Classrooms in Mathematics av Peter Liljedahl
ISBN: 9788202781392

Å bygge tenktende klasserom i matematikk
Peter Liljedahl

Principles to Actions av National council of teachers of mathematics
ISBN 978-0-87353-774-2
Principles to Actions - Ensuring mathematical success for all
National council of teachers of mathematics
Classroom discussions av Chapin, O´Connor, Anderson
ISBN 978-1-935099-01-7
Classroom discussions - using math talk to help students learn
Chapin, O´Connor, Anderson
Intentional talk av Kazemi, Hintz
ISBN 9788202623678
Målrettet samtale - hvordan strukturere og lede gode, matematiske diskusjoner
Kazemi, Hintz
5 Practices av Smith, Stein
ISBN 978-0-87353-677-6
Practices for orchestrating productive mathematics discussion
Smith, Stein
Thinking Mathematically av Carpenter, Franke, Levi
ISBN 0-325-00565-6
Thinking Mathematically
Carpenter, Franke, Levi
101 grep for å aktivisere elevene i matematikk av Elise Klaveness, Lisbet Karlsen, Kåre Kverndokken
ISBN: 9788245024524
101 grep for å aktivisere elevene i matematikk
Elise Klaveness, Lisbet Karlsen, Kåre Kverndokken
Matematikk på barns premisser
ISBN: 9788245041545
Matematikk på barns premisser
Camilla Normann Justnes