FORSKING VED MATEMATIKKSENTERET
Verksemda på Matematikksenteret er basert på praksisnær forsking og utvikling. Her finn du informasjon om forskingsprosjekta vi er involverte i.