Om prosjektet Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning (MAM)

Illustrasjonsbilde lærere som diskuterer
Prosjektet Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning var eit forskings- og utviklingsprosjekt som tok sikte på å utvikle ein modell med tilhøyrande ressursar for skulebasert etterutdanning av matematikklærarar på mellomtrinnet.

Modellen og ressursane som vart utvikla skulle også bli tilgjengeleg for lærarutdanning og vidareutdanning av lærarar. Modellen tek utgangspunkt i gjenteken utprøving av nokre spesifikke aktivitetar i praksis. Det faglege innhaldet i aktivitetane er knytt til talforståing.

Milepælar

2014: Planlegg oppstart av prosjekt

2015: Utprøving og utvikling av ressursar. Oppstart prepilot.

2016: Framleis utvikling av ressursar. Prepilot blir avslutta.

Oppstart pilot. Ressursar blir publiserte på Matematikksenterets nettside.

2017: Framleis utvikling av ressursar.

2018: Pilot blir avslutta juli 2018. Resultat frå piloten blir analyserte.

2019: Resultat frå piloten blir analyserte.

2019: Resultat frå piloten blir analyserte.

2021: Ny nettside blir lansert.

Prosjektgruppe

Utviklingsgruppen

Astrid Bondø
Olaug E. L. Svingen
Morten Svorkmo
Svein H. Torkildsen (prosjektleiar utvikling)

Forskningsgruppen

Senterleiar Kjersti Wæge, Matematikksenteret (Prosjektleiar forsking)
Førsteamanuensis Janne Fauskanger, Universitetet i Stavanger
Professor Raymon Bjuland, Universitetet i Stavanger
Professor Reidar Mosvold, Universitetet i Stavanger
Førsteamanuensis Anita Valenta, Matematikksenteret (2014-2017)