MAM som etterutdanning

Ønsker dere en virkelig endring i matematikkundervisningen i tråd med fagfornyelsen? Matematikksenterets etterutdanning er spesialdesignet for å fremme lærernes læring.

Matematikksenterets etterutdanning «Mestre ambisiøs matematikkundervisning» (MAM), handler om å virkelig skape endring i klasserommet. Du lærer ikke bare om hva god matematikkundervisning er, men også om HVORDAN du skal undervise på best mulig måte. Etterutdanningen er prøvd ut og videreutviklet over flere år, og designet for å fremme lærernes læring. 

MAM legger vekt på kommunikasjon. Hvordan kan vi gjennom undring og utforsking lede samtaler mot viktige matematiske ideer og tenkemåter? Den matematiske samtalen skal fremme elevenes læring og forståelse, og den skal ha et tydelig faglig mål. MAM-modellen med tilhørende ressurser gir deltakerne mulighet til å reflektere over hvordan kjerneelementene i matematikkfaget kan omsettes til praksis. Du kan lese mer om prinsipper og praksiser i Ambisiøs undervisning.

Ting tar tid!

Forskning viser at det tar tid å utvikle kompetanse som skaper endring. MAM er et robust kompetanseutviklingstilbud som er utviklet gjennom forskning, og modellen har vist seg å ha stor effekt. Deltagerne i MAM planlegger sammen, øver og prøver ut undervisningsaktiviteter som er spesialdesignet for å fremme læreres læring. Les mer om de ulike elementene i utviklingsarbeidet i MAM-modellen.

Ressurser og mulighet for støtte i utviklingsarbeidet

Ressursene består av artikler, fagtekster, filmer og aktiviteter som er utviklet gjennom MAM-prosjektet og erfaringer senteret har fått gjennom etterutdanning i flere kommuner. En del av disse ressursene er satt sammen til et etterutdanningsforløp i 11 moduler. Disse ligger fritt tilgjengelig for skoler eller kommuner som vil benytte dem i sin skolebaserte profesjonsutvikling. Modulene er organisert i en anbefalt rekkefølge fra 1 - 11. 

Ønsker dere støtte i utviklingsarbeidet kan Matematikksenterets fagpersoner lede alle samlingene og jobbe tett på deltagerne både under veiledning, og i praksis. Etterutdanningen består da i utgangspunktet av 14 samlinger som fordeler seg på to år. Antall samlinger og varighet kan tilpasses kommunens behov. 

Er du interessert i å høre mer om mulighetene for å få støtte til å gjennomføre MAM ved din skole?  

Kontakt:  
Astrid Bondø
E-post: astrid.bondo@matematikksenteret.no
Telefon: 73 55 11 74 
Mobil: 45 20 61 36