Lokal kompetanseutvikling
Matematikksenteret er en naturlig samarbeidspartner i DEKOM- og REKOM-prosjekter.
Lokal kompetanseutvikling med fokus på kjerneelementene
Mestre ambisiøs matematikkundervisning er spesialdesignet for å fremme lærernes læring. Programmet består av ressurser som skoler eller lærergrupper kan bruke til kompetanseutvikling, og er prøvd ut og videreutviklet over flere år.