Modul 1: Dele kompetanse

To arbeidere på et tak kikker utover Trondheimsfjorden mot Munkholmen

 Mål:
Målet med denne økta er å dele informasjon om hvordan det jobbes på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, samt at programfaglærerne skal få et innblikk i matematikkfaget på yrkesfag. 
I tillegg skal det gjøres avtaler mellom programfag- og matematikklærerne om verkstedbesøk.

Deltakere fra ledelsen:
Avdelingsledere YF og Realfag

Deltakere fra lærerne:
Programfaglærere fra hvert yrkesfaglig utdanningsprogram og matematikklærere som jobber på yrkesfag inneværende år.

Tidsbruk:
60-90 min.

 

Gjennomføring

En fra hvert yrkesfaglig utdanningsprogram presenterer den praktiske utøvelsen innenfor programfagene sine. Det kan være naturlig å vektlegge:

  • Verktøy og utstyr som brukes
  • Arbeidsmetoder som benyttes
  • Opplæringsarenaer utenfor skolen
  • Kontakter med næringslivet.

I tillegg er det fint hvis programfaglærerne kan si noe om eller vise fram produkter som elevene skal lage eller har laget gjennom skoleåret.
Til slutt bør det sies litt om hvilke muligheter elevene har videre i utdanningsløpet, for eksempel muligheter på Vg2.

En representant for matematikklærerne presenterer matematikkfaget på yrkesfag. Det kan være interessant å si noe om  

  • Emner som behandles i matematikk på yrkesfag
  • Faglige utfordringer for elevene
  • Arbeidsmetoder som benyttes

Etter presentasjonene kan øvingsoppgaven gjennomføres.

Øvingsoppgave

Se filmen fra Meldal videregående skole i plenum. 

Gruppevis diskusjon ut fra utdanningsprogram, der matematikklærerne fordeler seg der de jobber:
MA: Hvordan kan et samarbeid med programfagene tilføre oss ny kunnskap og kompetanse?
PF: Hvilken kunnskap og kompetanse har vi som kan være nyttig for matematikklærerne i forhold til yrkesretting av matematikkfaget? 
Felles: Hva kan vi ta med oss fra organiseringen og de erfaringene som er gjort ved Meldal videregående skole?

Hver gruppe noterer stikkord som gjennomgås og oppsummeres i plenum.

Økta avsluttes med at gjøres konkrete avtaler mellom matematikklærerne og programfaglærerne om å besøke verksted, laboratorier eller andre praksisarenaer for elevene.

Les om praksisarenar under Modul 2.

Veien videre

I neste økt (Modul 2) skal matematikklærere og programfaglærere jobbe med læreplaner i matematikk og hvert av de aktuelle utdanningsprogrammene.