DiCoTe: Forskning på digital kompetanse i barnehagen

Gutt som leker med digitale roboter
Foto: stem.T4L/Unsplash
Digitale verktøy kan berike og støtte barns lek og læring, spesielt gjennom bruk av kodeleker. Forskningsprosjektet DiCoTe har som mål å gi framtidige barnehagelærere nødvendig kompetanse i bruk av disse verktøyene.

Forskningsrådet har bevilget 12 millioner kroner til forskingsprosjektet DiCoTe (Increasing professional Digital Competence in ECTE with focus on enriching and supporting children’s play with coding toys). Midlene kommer fra Forskningsrådets satsning på å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som er nødvendig for å møte viktige samfunnsutfordringer.

Forskningsprosjektet skal resultere i utvikling av ressurser som skal gi nødvendig kompetanse i bruk av digitale verktøy. Disse skal piloteres i barnehagelærerutdanningene ved Universitetet i Stavanger (UiS) og Dronning Mauds Minne (DMMH).

Tett samarbeid med barnehagelærerutdanningene og praksisfeltet

Prosjektet er et samarbeid mellom forskningsmiljøer ved UiS, NTNU, Høgskulen på Vestlandet, Aalborg Universitet, DMMH, Matematikksenteret og Vitenfabrikken. I tillegg skal ni barnehager og tolv barnehagelærere fra kommunene Melhus, Røros og Sandnes samarbeide med forskerteamet.

DiCoTe er ledet av Francesca Granone og Elin Reikerås fra FILIORUM – Senter for barnehageforskning og Institutt for barnehagelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Les mer om DiCoTe hos Universitetet i Stavanger.