Læreres bruk av digitale verktøy i matematikkundervisningen

To elever og en lærere som ser sammen på en Ipad
Hvordan kan skoleledere legge til rette for at lærere utvikler sin profesjonsfaglige digitale kompetanse – slik at det styrker elevenes læringsmiljø og læring? 

I et kollegium med god profesjonsfaglig digital kompetanse bruker lærerne digitale verktøy, slik at de fremmer elevenes læring.

Forskerne i LeadDig skal i løpet av fire år jobbe tett på lærere og skoleledere på seks skoler i Norge. De skal intervjue elever, lærere og skoleledere og observere og analysere undervisning for å utvikle lærernes profesjonsfaglige kompetanse. I tillegg skal forskerne støtte skoleledere (rektorer og mellomledere) med å kartlegge og tilrettelegge for kompetanseutvikling i bruk av digitale verktøy.

Matematikksenterets rolle i prosjektet er å kartlegge nåsituasjonen og bruke det som utgangspunkt for å støtte utviklingen av lærernes profesjonsfaglige kompetanse. 

Om prosjektet 

Leadership and Learning for the Development of Teachers’ Professional Digital Competence (LeadDig) er finansiert av Forskningsrådet og har en varighet på fire år.
Prosjektet ledes av professor May Britt Postholm ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. 

Kontaktpersoner ved Matematikksenteret er Olav Dalsegg Tokle, Ingunn Valbekmo og Bård Vinje