Bård Vinje

Bård Vinje

Medlem ledergruppa, universitetslektor

Utdanning

  Master i matematikkdidaktikk, NTNU, 120 studiepoeng
Allmennlærerutdanning med vekt på realfag (matematikk/naturfag)
Videreutdanning matematikk (geometri, sannsynlighet og matematikkens historie)

Yrkeserfaring

2004–                         ansatt ved Matematikksenteret
2006–2011              lærer / rektor ved Nidaros Idrettsungdomsskole
2003–2005              prosjektleder matematikk i Trondheim kommune
2000–2005              lærer ved Sverresborg ungdomsskole

Både ved Sverresborg og Nidaros underviste jeg i matematikk, naturfag og kroppsøving. Jeg jobbet som rektor ved Nidaros i 3,5 år.

I Trondheim kommune ledet jeg et matematikkprosjekt med cirka 30 deltakende skoler. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Matematikksenteret.

Mine oppgaver på senteret

  • Faglig lederstøtte, medlem av senterets ledergruppe (2015– )
  • Prosjektleder nasjonale prøver (2019– )
  • Prosjektleder eksamen matematikk (2020–)
  • Prosjektleder Realfagsløyper (2016–2020)
  • Prosjektleder Ungdomstrinn i utvikling (2013–2017)
  • Nasjonale prøver i regning (2004– )
  • Kurskoordinator (2012–2017)
  • Oppfølging av senterets ressurspersoner (2013–2017)
  • Oppfølging av skoleeier (2011–2012)