Bård Vinje

Bård Vinje

Medlem ledergruppa, Rådgiver

Utdanning

  • Allmennlærerutdanning med vekt på realfag (matematikk/naturfag)
  • Videreutdanning matematikk (geometri, sannsynlighet og matematikkens historie)

Yrkeserfaring

2004 -                        ansatt ved Matematikksenteret
2006 – 2011              lærer / rektor ved Nidaros Idrettsungdomsskole
2003 – 2005              prosjektleder matematikk i Trondheim kommune
2000 – 2005              lærer ved Sverresborg ungdomsskole

Både ved Sverresborg og Nidaros underviste jeg i matematikk, naturfag og kroppsøving. Jeg jobbet som rektor ved Nidaros i 3,5 år.

I Trondheim kommune ledet jeg et matematikkprosjekt med cirka 30 deltakende skoler. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Matematikksenteret.

Mine oppgaver på senteret

  • Faglig lederstøtte, medlem av senterets ledergruppe (2015- )
  • Prosjektleder, Ungdomstrinn i utvikling (2013- )
  • Nasjonale prøver i regning (2004- )
  • Kurskoordinator (2012- )
  • Oppfølging av senterets ressurspersoner (2013- )
  • Oppfølging av skoleeier (2011-2012)