Olav Dalsegg Tokle

Olav Dalsegg Tokle

Prosjektmedarbeider, Nasjonale Prøver

Utdanning

4-årig allmennlærerutdanning med vekt på realfag, Høgskolen i Trøndelag, Trondheim
IKT for lærere, NKI Fjernundervisning

Yrkeserfaring

2006–                 Ansatt ved Matematikksenteret
2004–2014         Lærer ved Meldal barne- og ungdomsskole, Meldal kommune

Mine oppgaver på senteret

2006–                  Nasjonale prøver i regning
2014–                  Læringsstøttende prøver i matematikk