Olav Dalsegg Tokle

Olav Dalsegg Tokle

Universitetslektor

Utdanning

 

Master i matematikkdidaktikk, NTNU
Allmennlærerutdanning med vekt på realfag, Høgskolen i Trøndelag
IKT for lærere, NKI Fjernundervisning

Yrkeserfaring

2006–                    Ansatt ved Matematikksenteret
2004–2014         Lærer ved Meldal barne- og ungdomsskole, Meldal kommune

Mine oppgaver på senteret

  • Prosjektleder Nasjonale prøver i regning (2020- )
  • Prosjektleder ADAPTvurder (2018-)
  • Nasjonale prøver i regning (2006-)
  • Eksamen i matematikk (2020-)
  • Læringsstøttende prøver i matematikk (2014-2019)
  • Realfagsløyper (2016-2018)