Smart(er) Question Writing: FoU for smartere prøver

Foto av en prøve på skjerm
I Norge har vi i mange år utviklet EdTech-verktøy for vurdering av læring. Erfaringene blir nå løftet inn i et internasjonalt forskningsprosjekt som skal utvikle enda smartere teknologi for prøveutvikling.

Det treårige EU-prosjektet «Smart(er) Question Writing» har som mål å utvikle et elektronisk, nettbasert hjelpemiddel som skal hjelpe lærere og andre oppgaveforfattere, med å produsere gode spørsmål og oppgaver som kan benyttes i undervisningsøyemed. I første omgang vil prosjektet rettes inn mot mellom- og ungdomstrinnet innenfor fagområdet matematikk og regning som grunnleggende ferdighet. Undersøkelsen skal gi prosjektet informasjon om hvordan lærere i dag benytter teknologi, digitale læremidler og andre kilder for å produsere og gjenbruke oppgaver til bruk i sin undervisning.

Forskningsprosjektet Smart(er) Question Writing blir finansiert av Regionalt forskningsfond Hovedstaden. Matematikksenteret NTNU er partner i prosjektet sammen med Inspera AS, Utdanningsetaten i Oslo, Universitetet i Oslo (EKVA) og forskere fra universitetet i Oxford.