Nyhetsarkiv

Vil du bidra på konferanse om matematikk i barnehagen?

I slutten av november arrangerer vi en ny konferanse som har fått navnet "Matematikk i barnehagen". Vi jobber nå med programmet, og trenger bidrag fra både forskere og ansatte i barnehager som har erfaringer, kunnskap, opplegg eller ideer som de vil dele.
22.03.2019

Bruker du skolemelk-kartongene i undervisningen?

Nå er alle de 44 forskjellige oppgavene og «grubleriene» på skolemelk-kartongene ferdige, og brukes daglig av elever i hele Norge. Vi ønsker nå å komme i kontakt med lærere som har erfaring med å bruke oppgavene i undervisningen, og som har lyst til å formidle sine tips!
28.02.2019

Vil du bidra på Novemberkonferansen 2019?

Vil du bidra på Novemberkonferansen 2019? Konferansen har fått navnet "Kickstart på kjerneelementene" og skal inspirere lærere til å møte de nye læreplanene godt forberedt, med entusiasme og iver i 2020.
19.02.2019

Realfagkonferansen 2019

Realfagkonferansen arrangeres 7. mai ved NTNU Kalvskinnet i Trondheim. Konferansen består av plenumsforedrag og parallellsesjoner som gir faglig påfyll og inspirerer alle som jobber med realfag i skolen.
12.02.2019

Skal utvikle digitale vurderingsverktøy for bedre læring

Hvordan tilpasse prøver til elevens nivå, slik at resultatene gir et mer presist bilde av ferdighetene, og gir bedre mulighet for tilpasset opplæring? I samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo kommune, Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger og Inspera, skal Matematikksenteret se nærmere på dette.  
29.01.2019

Kengurukonkurransen er i gang!

Nærmere 20.000 elever er påmeldt Kengurukonkurransen! Alle som deltar kan registrere sine resultater fra og med 21. mars til 12. april. 
17.01.2019

Realfagene er viktige for framtida

Matematikk og naturfag er viktig i mange yrker. Vi har spurt en rekke lærlinger om hvordan de bruker realfagene i sin jobb - og du kan bli overrasket.
19.12.2018