Nyhetsarkiv

Nye kenguruoppgaver, vær så god!

Vi har publisert 72 nye oppgaver som er hentet fra årets kengurukonkurranse. Noen oppgaver er enkle, andre mer utfordrende, og oppgavene vil passe godt til elevene nå før sommeren.
05.06.2020

Utematematikk: Eksperimentering, lek og læring!

Skolegården og nærmiljøet som læringsarena egner seg godt til utforskende, praktiske og problemløsende oppgaver. Med utematematikk kan du skape variasjon i skolehverdagen både når det gjelder læringsarenaer, arbeidsmåter, læremidler og organisering.
22.05.2020

Prøv Matematikksenterets Kahoots! 

Matematikksenteret har utviklet Kahoots som skal motivere for læring og øke forståelsen i matematikk. Til hver Kahoot er det laget en lærerveiledning.
30.04.2020

Tid til faglig utvikling i barnehagematematikk

Mange barnehageansatte har nå lyst og mulighet til å jobbe med faglig utvikling. Her har vi samlet fagartikler og kompetansepakker som kan egne seg på hjemmekontoret – enten individuelt eller i samarbeid på en digital plattform.
06.04.2020

Matematiske muligheter i ny skolehverdag

Noen elever har fortsatt hjemmeskole og skolehverdagen består av «digitalisert undervisning». Hvordan ivareta prinsipper for god læring i matematikk på best mulig måte?
24.03.2020