Nyhetsarkiv

Nettverk for tidlig innsats i begynneropplæringen

Trøndelag satser på tidlig innsats. Målet er å styrke begynneropplæringen slik at alle skoler stiller likt til start. Matematikksenteret og Skrivesenteret ved NTNU er med som støttespillere og utviklingspartnere i prosjektet.
13.04.2021

Kengurukonkurransen: Utsatt frist

Over 17 000 elever har meldt seg på årets Kengurukonkurranse! Fristen for å registrere elevenes resultater er utsatt til 30. april kl. 18:00.
06.04.2021

Digitalt foredrag i utforsking av trekanter

Er du på jakt etter enda mer inspirasjon i GeoGebra? Vi har utviklet et digitalt foredrag hvor vi deler  ideer om hvordan du kan utnytte de dynamiske egenskapene til GeoGebra i undervisningen din. Foredraget tar for seg utforsking av likebeinte trekanter. 
12.03.2021

Se premieutdelingen i Abelkonkurransen 2021

Vi inviterer til digital premieutdeling i Abelkonkurransen tirsdag 9. mars kl. 17.00 – ca. 18.00. Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby vil stå for premieutdelingen.
05.03.2021

Nå lanserer vi læreplankartet!

Aktivitetene på Mattelist er et fint utgangspunkt for god matematikkundervisning i tråd med ny læreplan. Nå har vi laget et «læreplankart» som gjør det enklere å finne aktiviteter som passer til de ulike kompetansemålene.
04.03.2021

Digitale kurs: Lær mer om GeoGebra

Nå tilbyr vi digitale kurs til lærere på barne- og ungdomstrinn som har lyst til å lære mer om dynamisk geometri. Første kurs starter 16. mars.
26.02.2021

30 nye aktiviteter på MatteLIST!

Aktivitetene på Mattelist.no er designet for å gi alle elever utfordringer på sitt nivå, slik at alle kan oppleve mestring. Nå finner du nærmere 500 aktiviteter på nettstedet.
19.02.2021

Hopp videre med Kenguru!

Mange av oppgavene fra Kengurukonkurransen er problemløsningsoppgaver som egner seg til å bruke i den ordinære matematikkundervisningen. Hopp videre med Kenguru er ressurser med forslag til hvordan du som lærer kan bruke kenguruoppgaver til å utforske videre.
15.02.2021