Nyhetsarkiv

Barn som rekker opp hånda

Nettverk for tidlig innsats i begynneropplæringen

Trøndelag satser på tidlig innsats. Målet er å styrke begynneropplæringen slik at alle skoler stiller likt til start. Matematikksenteret og Skrivesenteret ved NTNU er med som støttespillere og utviklingspartnere i DEKOM-prosjektet.

Utforsking med kenguruoppgaver

Mange av oppgavene fra Kengurukonkurransen er problemløsningsoppgaver som egner seg til å bruke i den ordinære matematikkundervisningen. Oppgavene dekker fagemnene tall og algebra, geometri og logikk.
Logo Sellpodden

Hør podcast om kjerneelementer, dybdelæring og problemløsing 

Hvordan kan kjerneelementene og kompetansemålene være gode veivisere for dybdelæring og progresjon? Og hvordan kan vi jobbe godt med problemløsing? Hør Matematikksenterets Anne-Gunn Svorkmo i samtale med Berit Dahl og Kathinka Blichfeldt fra Senter for livslang læring i SELLpoden (podcast).
Flere personer som sitter i et hvitt rom med store vindu

Et steg videre for lærerutdannerne

Et tjuetalls matematikklærer-utdannere har satt seg på skolebenken igjen. De skal lære mer om det de egentlig er eksperter på.

GeoGebra-ressurser fra Matematikksenteret og Kikora

Matematikksenteret og Kikora har samarbeidet om å utvikle undervisningsopplegg i GeoGebra. I denne bloggen vil vi vise eksempler på oppgaver, samt hvordan arbeidet med oppgavene kan foregå i tråd med læreplanen (LK20).

Å arbeide med «Hopp videre med kenguru» i klasserommet

"Hopp videre med kenguru" er forslag til utvidelser av kenguruoppgaver. Ressursene er rike oppgaver (LIST-oppgaver) og kan gi utgangspunkt for gode, matematiske samtaler i klasserommet. Her er et forslag til hvordan oppgaven "Målebånd" kan brukes.
Illustrasjosbilde av ugler som sitter på en gren og reklame for sommerkalender

Sommerkalender fra Matematikk.org

Skap engasjement, diskusjoner og samarbeid i klasserommet med Matematikk.org sin sommerkalender! Kalenderen består av spennende problemløsingsoppgaver hvor målet er å finne et løsningsord.
Foto av professor Peter Liljedahl

Tenkende klasserom med Peter Liljedahl

Matematikksenteret har hatt besøk av professor Peter Liljedahl fra Simon Fraser University i Canada. Besøket ble brukt til gjensidig utveksling av forskning og arbeidsmetoder, da spesielt knyttet til teorien «Building thinking classrooms», som har møtt stor interesse fra forskere og lærere i hele verden.