Videreutdanning av lærerutdannere: Pilot kan bli etablert tilbud

Nyhet
/
12.05.2023
Kvinne på ca. 30 år som smiler og rekker hendene i været. I bakgrunnen ser vi flere som rekker opp hendene.
Et pilotprosjekt for å styrke utdanningen av matematikklærere er avsluttet, med svært gode resultater. Nå håper vi å etablere videreutdanningen som et fast tilbud til matematikklærer-utdannere i Norge.

Et tjuetalls lærerutdannere fra hele Norge har deltatt i pilotprosjektet "Matematikk for lærerutdannere". Målet har vært å etablere en arena der matematikere og matematikkdidaktikere i fellesskap utvikler en lærerutdannerpraksis for fremtiden. Videreutdanningen har gått over to år, med fire samlinger hvert år. 

– Det har vært en stor suksess. Vi har sett et enormt engasjement for utforsking og samarbeid fra deltagerne. Vi har greid å knytte undervisningskunnskap og undervisningspraksis tettere sammen, noe som var det vi ønsket å oppnå, sier Kjersti Wæge, som er ansvarlig for pilotprosjektet og leder ved Matematikksenteret NTNU. 

Wæge er også tydelig på at å styrke lærerutdanningen er et viktig for å møte «Realfagskrisa» som har vært mye omtalt den siste tiden: Rekrutteringen til real- og teknologifagene er på et kritisk nivå, og antallet studenter som velger realfaglig utdanning, stuper.

– Kvaliteten på matematikkundervisningen i skolen har sterk sammenheng med hvor gode lærere vi utdanner. Øker vi kvaliteten på matematikklærerne, vil flere barn og unge motiveres og interessere seg for realfag, sier Wæge.

Et klasserom fylt av mennesker som sitter på stoler rundt bord. Det er ca. 30 mennesker i rommet.
Over 20 lærerutdannere fra ulike utdanningsinstitusjoner i Norge har deltatt i piloten. Her fra en samling tidligere i år. 

 

Til venstre i bilde en dame i hijab, til høyre to menn og to kvinner som sitter ved et bord. I forgrunnen ser vi bakhodet på en mann.
Det er forskere fra NTNU og Universitetet i Agder som står bak «Matematikk for lærerutdannere». Her ser vi de fagansvarlige, Raymond Bjuland, Reidar Mosvold, Janne Fauskanger og Kjersti Wæge, i diskusjon med deltagere under den siste samlingen på Kalvskinnet, NTNU.

Pilotprosjektet er gjennomført som et samarbeid mellom Matematikksenteret ved NTNU og MatRIC ved Universitetet i Agder. I tillegg til fagekspertise fra Norge, har flere av verdens fremste forskere på feltet bidratt som foredragsholdere. 

Om pilotprosjekt blir et fast etterutdanningstilbud til lærerutdannere avgjøres i løpet av sommeren 2023. 

En mørkhåret dame står i midten og gestikulerer mens hun snakker til fire personer som sitter med ryggen til.
Elham Kazemi foreleste på den siste samlingen i pilotprosjektet. Hun er professor i matematikkdidaktikk ved University of Washington. Hennes forskning foregår i klasseerommet, og hun er opptatt av å identifisere elementer som fører til læring og innsikt i matematikk, både for elver og lærere. Hun er spesielt opptatt av strukturering av gode, matematiske samtaler. 

– I tillegg til å forelese på videreutdanningen håper jeg å lære mer om kompleksiteten i det å være en dyktig lærerutdanner. Lærerutdannere jobber i ulike kontekster med mangfoldige studentgrupper, og jeg er interessert i de ulike perspektivene de har, og hvordan vi kan utvikle en positiv identitet og vår kompetanse som lærere. 

Piloten "Matematikkdidaktikk for lærerutdannere" var et deltidsstudium som deltagerne kombinerte med sin jobb som lærerutdannere. Studiet gav på 30 studiepoeng og ble gjennomført over to år. 
Les mer om tema i studieprogrammets emner hos NTNU:
Matematikk for lærerutdannere 1
Matematikk for lærerutdannere 2