Nytt deltidsstudium for lærerutdannere i matematikk

Nyhet
/
04.12.2020
Mann som diskuterer
Hvordan kan vi sammen utvikle lærerutdanningen i matematikk? I denne videreutdanningen ved NTNU kan lærerutdannere utforske ulike tilnærminger til matematikkundervisning, og utvikle ny innsikt i sentrale matematiske ideer og matematikkdidaktiske tema.

Noen matematikklærerutdannere har bakgrunn fra matematikk som vitenskapsfelt, noen har erfaring med undervisning i skolen, mens andre har efaring fra det matematikkdidaktiske forskningsfeltet. I utdanningen av matematikklærere må vi forholde oss til disse ulike feltene. Målet med dette deltidsstudiet er å lære hvordan vi kan knytte disse feltene enda tettere sammen i lærerutdanneres profesjonelle praksis.


Videreutdanningen vil være en arena der matematikere og matematikkdidaktikere i fellesskap kan utvikle en lærerutdannerpraksis for fremtiden.

 

Målgruppe

  • Lærerutdannere med en sterk matematikkfaglig bakgrunn
  • Lærerutdannere som vil kvalifisere seg som førstelektor
  • Lærerutdannere som ønsker å forbedre undervisningen og veiledningskompetansen
  • Nyansatte i lærerutdanningen
  • Lærerutdannere som har fullført master fra GLU

Det er Matematikksenteret ved NTNU og MatRIC ved Universitetet i Agder som har utviklet videreutdanningen, og vi har fått med oss flere av verdens fremste forskere på feltet som foredragsholdere.

Hvorfor etablerer vi denne videreutdanningen?

Mens det er forsket mye på lærerstudenter og lærere i matematikk, har tilsvarende forskning på matematikklærerutdannere fått mindre oppmerksomhet. Det er først de senere årene forskere har undersøkt undervisning og lærerstudenters læring i sammenheng

Utdanning av matematikklærere vektlegger i økende grad både lærernes undervisningskunnskap og deres undervisningspraksiser. I dette studieprogrammet får lærerutdannere delta i et læringsfellesskap og de får utforske undervisningspraksiser som engasjerer lærerstudenter og som støtter dem i deres utvikling som fremtidige matematikklærere.

Deltagerne vil utforske og utvikle sin undervisningspraksis som lærerutdanner, og vil i tillegg gjennomføre sitt eget forskningsprosjekt, der målet er å skrive en publiserbar artikkel. Studiet vil også bidra til å utvikle deltagernes veiledningspraksis.

Se beskrivelse av studieprogrammet hos NTNU 

Matematikkdidaktikk for lærerutdannere er et deltidsstudium som godt kan kombineres med jobb som lærerutdanner. Studiet er på 30 studiepoeng og gjennomføres over to år. Reise og opphold for deltakerne dekkes i pilotperioden (det første kullet).

Les mer om tema i studieprogrammets emner:
Matematikk for lærerutdannere 1
Matematikk for lærerutdannere 2
 

Møt noen av foredragsholderne

1437002730560.jpg

My goals for this course are to have the students experience a different kind of teaching and the research behind it, and to draw from that insights into their past, present, and future teaching practice.

Professor Peter Liljedahl (53), Simon Fraser University, Vancouver, Canada 

ek2.jpg

My goals for this course are that I hope to learn more about the complexities of learning to become a strong teacher educator. I am interested in the perspectives of teachers and teacher educators working in school contexts that serve diverse student populations and how we can support students to develop positive identities and capabilities as learners.

Professor Elham Kazemi, Professor, Math Education, College of Education, University of Washington 

My goals for this course is to be pressed to reenter yet again a state of enquiry into how people can most effectively be encouraged to participate in the use of, and to experience the joy of using, their own natural powers to be able to choose to think mathematically about problematic situations encountered in their lives.

Emeritus Professor John Mason (76), Mathematics Education, Open University; Senior Research Fellow, Dept of Education, University of Oxford