Et steg videre for lærerutdannerne

Nyhet
/
25.04.2022
Flere personer som sitter i et hvitt rom med store vindu
Et tjuetalls matematikklærer-utdannere har satt seg på skolebenken igjen. De skal lære mer om det de egentlig er eksperter på.

Alt henger sammen: For at alle barn og unge skal oppleve matematikk som meningsfullt, må vi ha gode matematikklærere; for å få gode matematikklærerne, må vi ha de beste matematikklærer-utdannerne.

– En utfordring vi ser i dagens utdanning av matematikklærere, er at undervisningskunnskapen (kunnskap om matematikk), vektlegges sterkere enn hvordan lærerne skal undervise i matematikk. Målet med denne videreutdanningen er å knytte både undervisningskunnskap og undervisningspraksis tettere sammen, sier Kjersti Wæge, leder ved Matematikksenteret NTNU.

 

Kvinne og mann som holder opp hendene
Hvordan skal vi utdanne de beste matematikklærerne? Engasjementet er stort og taket høyt under siste samling i første del av videreutdanningen «Matematikk for lærerutdannere».

Matematikksenteret ved NTNU har sammen med MatRIC ved Universitetet i Agder utviklet videreutdanningen Matematikk for lærereutdannere. Med seg på laget har de flere av verdens fremste forskere på matematikkdidaktikk.

I videreutdanningen får lærerutdannerne utforske undervisningspraksiser som engasjerer lærerstudenter og som støtter dem i deres utvikling som fremtidige matematikklærere.

– Vi ønsker å skape en arena der matematikere og matematikkdidaktikere i fellesskap kan utvikle en lærerutdannerpraksis for fremtiden, sier Wæge. 

Jeg sitter igjen med trygghet på at jeg kan og må prioritere andre ting enn å dekke grunnskolepensum og videre matematikk. En lærerutdanner-identitet.
                                                                      Sitat fra deltager

Snart halvveis

Videreutdanningen går over to år med fire samlinger hvert år. Deltagerne er snart ferdige med det første året, hvor de sammen har utforsket sentrale ideer i matematikk, og sett på dette i sammenheng med lærerstudentenes forståelse og læring. De har også jobbet med analyse og utvikling av egen undervisningspraksis. I det neste semesteret vil deltagerne gå nærmere inn i det matematikkdidaktiske forskningsfeltet, og skrive en FoU-artikkel om sin egen undervisningspraksis.

Jeg har fått et begrepsapparat for å begynne å tenke over og nøste opp i noe av den kompleksiteten som kjennetegner arbeidet vårt med lærerstudenter i matematikk.                                                                                                        Sitat fra deltager

Kjersti Wæge, leder ved Matematikksenteret NTNU
Kjersti Wæge, leder ved Matematikksenteret NTNU, er ansvarlig for «Matematikk for lærerutdannere».
– Det har vært en stor suksess så langt. Vi ser et enormt engasjement for utforsking og samarbeid, noe som var et viktig mål for videreutdanningen.
En gruppe som sitter ved et bord og en mann som står til venstre og diskuterer med en mannlig deltager
Det er forskere fra NTNU og Universitetet i Agder som står bak «Matematikk for lærerutdannere». Her ser vi en av de fagansvarlige, Raymond Bjurland (til venstre), i diskusjon med deltagere under samlingen på Kalvskinnet NTNU.