Nyhetsarkiv

Matematikk til påske

Det nærmer seg påske! Her finner du tre påskeaktiviteter hvor barna i barnehagen kan få undersøke og få erfaring med mengder, antall, former, sortering og matematiske problemer.
27.03.2019

Bruker du skolemelk-kartongene i undervisningen?

Nå er alle de 44 forskjellige oppgavene og «grubleriene» på skolemelk-kartongene ferdige, og brukes daglig av elever i hele Norge. Vi ønsker nå å komme i kontakt med lærere som har erfaring med å bruke oppgavene i undervisningen, og som har lyst til å formidle sine tips!
28.02.2019

Vil du bidra på Novemberkonferansen 2019?

Vil du bidra på Novemberkonferansen 2019? Konferansen har fått navnet "Kickstart på kjerneelementene" og skal inspirere lærere til å møte de nye læreplanene godt forberedt, med entusiasme og iver i 2020.
19.02.2019

Realfagkonferansen 2019

Realfagkonferansen arrangeres 7. mai ved NTNU Kalvskinnet i Trondheim. Konferansen består av plenumsforedrag og parallellsesjoner som gir faglig påfyll og inspirerer alle som jobber med realfag i skolen.
12.02.2019

Skal utvikle digitale vurderingsverktøy for bedre læring

Hvordan tilpasse prøver til elevens nivå, slik at resultatene gir et mer presist bilde av ferdighetene, og gir bedre mulighet for tilpasset opplæring? I samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo kommune, Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger og Inspera, skal Matematikksenteret se nærmere på dette.  
29.01.2019

Realfagene er viktige for framtida

Matematikk og naturfag er viktig i mange yrker. Vi har spurt en rekke lærlinger om hvordan de bruker realfagene i sin jobb - og du kan bli overrasket.
19.12.2018