Nyhetsarkiv

Utematematikk: Eksperimentering, lek og læring!

Skolegården og nærmiljøet som læringsarena egner seg godt til utforskende, praktiske og problemløsende oppgaver. Med utematematikk kan du skape variasjon i skolehverdagen både når det gjelder læringsarenaer, arbeidsmåter, læremidler og organisering.
22.05.2020

Rike oppgaver, resonnering og argumentasjon

Resonnering og argumentasjon er et av kjerneelementene i ny læreplan (LK20). Hvordan kan vi gjøre matematikkoppgaver rikere ved å legge inn krav om resonnering og argumentasjon?
12.05.2020

Prøv Matematikksenterets Kahoots! 

Matematikksenteret har utviklet Kahoots som skal motivere for læring og øke forståelsen i matematikk. Til hver Kahoot er det laget en lærerveiledning.
30.04.2020

Ulike elever – ulike strategier

Elever vil være i ulike faser av sin utvikling av strategier. Som lærer kan du finne ut hvilke strategier elevene bruker, og bygge videre på disse - slik at elevene får flere, og med effektive strategier.
29.04.2020

Få frem strategiene med gode spørsmål

Samtale om viktige matematiske ideer og strategier gir elevene mulighet for å utvikle større forståelse i matematikk. Om du som lærer planlegger for samtaler i hel klasse, i grupper og mellom læringspartnere, kan mye spennende skje! 
27.04.2020

Ta vare på feilsvar!

Hjemmeskole er en fin mulighet til øving – noe som gir elevene en dypere forståelse. Dere kan for eksempel se på feilsvar. I filmen "My Favorite No" løser elevene oppgaver, og læreren bruke elevenes feilsvar som utgangspunkt for en matematisk samtale. 
24.04.2020