Nyhetsarkiv

Alle Teller! i digital versjon

Kartleggingsmaterialet Alle teller! er nå lansert i ny digital versjon. Testene er de samme som før, men grafikk og funksjonalitet er forbedret.
14.08.2018

Hvordan utfordre elever som er i en misoppfatning?

Om en misoppfatning fester seg, kan den bli til hinder for videre læring. Matematikksenteret har utviklet ressurser som kan identifisere misoppfatninger slik at læreren kan bidra til å utvikle elevenes strategier.
11.06.2018

Vi forbedrer nettsidene

Vi jobber nå med å endre strukturen på www.matematikksenteret.no. Arbeidet kan medføre at lenker ikke fungerer som de skal, og at enkelte sider tas ned i en kort periode. Vi håper på forståelse for at nettsidene er noe ustabile mens vi jobber med dette.
06.05.2018

Nye kenguruoppgaver!

Nå er de 72 kenguruoppgavene fra 2018 tilgjengelig for alle. Kenguruoppgaver kan brukes i undervisningen på ulike måter, og er spesielt egnet for problemløsing, samarbeid og diskusjon. 
24.04.2018

Snart kommer Realfagsløyper

Realfagsløyper er ressurser som bidrar til barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling i matematikk- og naturfagdidaktikk.
06.03.2018

Hvordan lærer lærere?

Kompetanseutvikling er en viktig del av lærerens hverdag. Men hvordan bør kompetanseutviklingsprosjekter legges opp for at læreren selv skal lære på best mulig måte?
23.01.2018

Matematikksenteret blir en del av NTNU

Fra og med 1. januar 2018 blir Matematikksenteret en del av NTNU. Dette vil styrke vår posisjon som nasjonalt senter og gi nye muligheter for samarbeid med FoU-miljø innenfor flere felt.
20.12.2017