Nyhetsarkiv

Månedens Mattelist i oktober

Har dere forslag til løsninger på Mattelist-oppgaver som kan inspirere eller forundre andre elever og lærere? Send dem til oss! 
04.10.2019

En gavepakke i geometri

Mattelist.no inneholder aktiviteter som er bygget på forskning om hvilke oppgaver som gir god læring og undervisning i matematikk. Nå lanserer vi over 100 nye aktiviteter om geometri! 
02.09.2019

Elever som presterer lavt i matematikk

Vil du få flere elever til å mestre og engasjere seg i matematikk? Matematikksenteret og Statped har utviklet ressurser for lærere og ansatte i PPT for å utvikle og styrke kompetanse og samarbeid om elever som presterer lavt i matematikk.
15.08.2019

Hvordan identifisere og jobbe med misoppfatninger i matematikk?

Matematikksenteret har utviklet prøver som bidrar til å identifisere misoppfatninger, og veiledninger som sier noe om hvordan lærere kan jobbe for å utfordre elevenes begrepsforståelse. Materialet er utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.
15.08.2019

Meld deg på konferansen Matematikk i barnehagen

Vi er stolte av å tilby et faglig sterkt og bredt program på vår første konferanse om matematikk i barnehagen. Blant bidragene finner vi Else Devold som tar for seg matematikk for skolestartere, og Camilla Björklund og Hanna Palmér, som har forsket på tallforståelse for toddlere.
28.06.2019

Nasjonale prøver - en inngang til mer læring

Matematikksenteret har laget veiledninger som viser hvordan du trinn-for-trinn kan jobbe videre med resultatene fra nasjonale prøver. Veiledningene inneholder konkrete ideer, og støtte til regning i alle fag.
19.06.2019

Vis oss en løsning!

Hvordan løser dine elever oppgaver fra Mattelist.no? Fram til 21. juni kan dere sende inn løsningsforslag til en oppgave fra barnetrinn og en fra ungdomstrinn. Alle som sender inn er med i trekningen av fine premier! 

03.06.2019

Få støtte til arbeidet med ny læreplan

Realfagsløyper er tidenes satsing på kompetanseutvikling i realfagene. Matematikksenteret kan støtte skoler og barnehager med gjennomføring av Realfagsløyper. 
03.06.2019