Nyhetsarkiv

Velkommen til Novemberkonferansen 2021

Endelig kan vi arrangere Novemberkonferansen igjen! Bli med på en konferanse som samler over 500 lærere fra hele landet til engasjerende og inspirerende dager med faglig påfyll.

Utforsk brøk med kenguruoppgaver

Flervalgsoppgaver er et godt utgangspunkt for matematisk tenking og resonnement i klasserommet. Morten Svorkmo ved Matematikksenteret har jobbet mye med kenguruoppgaver. Her har han laget noen eksempler på hvordan disse flervalgsoppgavene kan brukes til å berike og utvide den matematiske ideen i brøk.

Matematikk-tips til foreldre

Det kan være utfordrende å hjelpe barna med matematikkleksene. Her har vi samlet noen gode råd og tips som kan gjøre det enklere å hjelpe barna med matematikk. Lykke til!

Vil du bidra på konferanse om matematikk i barnehagen?

Den 2. desember er det igjen klart for konferansen "Matematikk i barnehagen", så hold av datoen! Vi jobber nå med programmet og ønsker oss bidrag fra både forskere og ansatte i barnehager som har erfaringer, kunnskap, opplegg eller ideer som de vil presenterer under konferansen.

Nytt forskningsprosjekt om digital kompetanse i barnehagen

Digitale verktøy kan berike og støtte barns lek og læring, spesielt gjennom bruk av kodeleker. Forskningsprosjektet DiCoTe har som mål å gi framtidige barnehagelærere nødvendig kompetanse i bruk av disse verktøyene.

Temanummer: Matematikk i barnehagen

Tidsskriftet Nordisk barnehageforskning retter fokus mot matematikk og vier et helt nummer til dette temaet. Frist for å sende inn abstract/sammendrag er 31. august.