Nyhetsarkiv

Tid til faglig utvikling i barnehagematematikk

Mange barnehageansatte har nå lyst og mulighet til å jobbe med faglig utvikling. Her har vi samlet fagartikler og kompetansepakker som kan egne seg på hjemmekontoret – enten individuelt eller i samarbeid på en digital plattform.
06.04.2020

Matematiske muligheter i ny skolehverdag

Noen elever har fortsatt hjemmeskole og skolehverdagen består av «digitalisert undervisning». Hvordan ivareta prinsipper for god læring i matematikk på best mulig måte?
24.03.2020

Sammen om oppdraget 2020 avlyses

«Sammen om oppdraget" er en nettverkssamling for kompetansemiljøer som arbeider med matematikkvansker. På grunn av corona-situasjonen avlyser vi nettverkssamlingen i 2020.
12.03.2020

Barnehagedagen 2020: Ulike sammen

En av barnehagens viktigste oppgaver er å arbeide for at alle barn opplever å ha tilhørighet og være inkludert i barnehagefellesskapet. Hvordan kan matematikk bidra til at vi setter pris på hverandres ulikheter?
10.03.2020

Konferanse for lærerutdannere i matematikk

KLæM20 er utsatt til 2021
Konferansen er avlyst/utsatt på grunn av pandemien. Alle som hadde meldt seg på eller sendt inn bidrag til konferansen i september 2020 vil bli kontaktet.
06.03.2020