Abelkonkurransen: Resultater etter første runde 23/24

Nyhet
/
29.11.2023
Abelkonkurransen logo
3171 elever fra 229 skoler deltok i Abelkonkurransens første runde. 1103 elever kvalifiserte seg til diplom og 323 går videre til andre runde, som arrangeres 18. januar 2024.

Resultatene fra første runde viser at det trengs 51 poeng for å gå videre til andre runde, og 37 poeng for å få diplom. Diplomer er nå sendt til matematikkansvarlig ved skolene.

Resultater fra første runde

Første runde i Abelkonkurransen ble arrangert digitalt på skolene, og består av 20 oppgaver, hver med fem svaralternativer som skulle besvares i løpet av 100 minutter.

Her finner du oppgaver og løsninger fra første runde 

Andre runde arrangeres digitalt 18. januar 2024. Denne runden består av 10 oppgaver som skal løses på 100 minutter. Sammenlagt resultat fra første og andre runde avgjør hvem som blir invitert til finalen. Finaledeltagerne får fire timer til å løse fire oppgaver, som ikke bare skal være riktige, men også inneholde en begrunnelse/bevis. Finalen arrangeres i Trondheim 5. mars 2022.

Om Abelkonkurransen

Abelkonkurransen er en konkurranse i matematisk problemløsning for elever i videregående skole. Konkurransen består av to innledningssrunder og en finale. Elever som gjør det godt i Abelkonkurransen kan bli invitert til en eller flere internasjonale konkurranser (eller internasjonale finaler).
Institutt for matematiske fag ved NTNU har det faglige ansvaret for Abelkonkurransen, med støtte fra Matematikksenteret. Norsk matematisk forening eier konkurransen.