Abelkonkurransen

Logo Abelkonkurransen
Abelkonkurransen er en konkurranse i matematisk problemløsning for elver i videregående skole. 

I dag består konkurransen av to uttagningsrunder og en finale. Elever som gjør det godt i Abelkonkurransen kan bli invitert til en eller flere internasjonale konkurranser (eller internasjonale finaler).

Fra høsten 2018 av, er det Matematikksenteret som har ansvar for det praktiske arbeidet med Abelkonkurransen. Den mest merkbare endringen er at konkurransen blir digitalisert. Det faglige ansvaret vil fortsatt ligge primært hos Institutt for matematiske fag ved NTNU, med støtte fra Matematikksenteret. Norsk matematisk forening forblir eier av konkurransen.

Fra og med 2018 må alle elever som skal delta i Abelkonkurransen logge på via FEIDE. Alle skoler som skal være med må derfor på forhånd ha aktivert Abelkonkurransen i FEIDE.