Om Abelkonkurransen

Abelkonkurransen er en konkurranse i matematisk problemløsning for elever i videregående skole. Konkurransen består av to innledende runder som gjennomføres digitalt ute på skolene, og en finale som holdes ved NTNU i Trondheim. Om du gjør det godt i Abelkonkurransen kan du bli invitert til en eller flere internasjonale konkurranser i matematikk.

Datoer for Abelkonkurransen skoleåret 2022/2023:
Første runde: 17. november 2022
Andre runde: 19. januar 2023
Finalen: 7. mars 2023

Første og andre runde går på skolene, og finalen holdes ved NTNU i Trondheim.

Om Abelkonkurransen

Matematikksenteret som har administrativt ansvar for Abelkonkurransen. Det faglige ansvaret ligger primært hos Institutt for matematiske fag ved NTNU. Norsk matematisk forening eier konkurransen.