Om Abelkonkurransen
Abelkonkurransen er en konkurranse i matematisk problemløsning for elever i videregående skole. Konkurransen består av to innledende runder som gjennomføres digitalt ute på skolene, og en finale som holdes ved NTNU i Trondheim. Om du gjør det godt i Abelkonkurransen kan du bli invitert til en eller flere internasjonale konkurranser i matematikk.

Datoer for Abelkonkurransen skoleåret 2023/2024:
Første runde: 9. november 2023
Andre runde: 18. januar 2024
Finale: 5. mars 2024