Om Abelkonkurransen
Abelkonkurransen er en konkurranse i matematisk problemløsning for elever i videregående skole. Konkurransen består av to innledende runder som gjennomføres digitalt ute på skolene, og en finale som holdes ved NTNU i Trondheim. Om du gjør det godt i Abelkonkurransen kan du bli invitert til en eller flere internasjonale konkurranser i matematikk.

Datoer for Abelkonkurransen skoleåret 2024/2025:
Første runde: 7. november 2024
Andre runde: 16. januar 2025
Finale: 18. mars 2025