Abelkonkurransen

Logo Abelkonkurransen
Abelkonkurransen er en konkurranse i matematisk problemløsning for elever i videregående skole. 

Konkurransen består av to uttagningsrunder og en finale. Elever som gjør det godt i Abelkonkurransen kan bli invitert til en eller flere internasjonale konkurranser (eller internasjonale finaler).

Praktisk info om finalen i Abelkonkurransen 2020.

Det er Matematikksenteret som har ansvar for det praktiske arbeidet med Abelkonkurransen, og stod bak arbeidet med å digitalisere konkurransen (fra og med 2018). Det faglige ansvaret ligger primært hos Institutt for matematiske fag ved NTNU, med støtte fra Matematikksenteret. Norsk matematisk forening eier konkurransen.

Alle elever som skal delta i Abelkonkurransen logge på via FEIDE. Alle skoler som skal være med må derfor på forhånd ha aktivert Abelkonkurransen i FEIDE. 

Se film fra Abelkonkurransen 2018/2019: 

Om Abelkonkurransen

Institutt for matematiske fag ved NTNU har det faglige ansvaret for Abelkonkurransen, med støtte fra Matematikksenteret. Norsk matematisk forening eier konkurransen.