Kengurukonkurransen

Kengurukonkurransen arrangeres hvert år, og påmelding starter i slutten av januar. Oppgavene sendes ut i slutten av mars.

Kengurukonkurransen er en årlig internasjonal matematikkonkurranse for elever fra 4.-10. trinn. Konkurransen passer for alle og oppgavene er en lett blanding mellom lette, middels og vanskelige oppgaver. Dette er rett og slett en fin mulighet til å motivere og inspirere flere til å utforske matematikk! 
Oppgavene er delt inn i tre kategorier: Ecolier (4.- 5. trinn), Benjamin (6.- 8. trinn) og Cadet (9.- 10. trinn), og oppgavesettene er tilgjengelig på bokmål, nynorsk og engelsk

Slik gjennomføres Kengurukonkurransen:

 • Elevene gjennomfører konkurransen individuelt. Det er fem svaralternativer for hver oppgave, noe som bidrar til å ufarliggjøre deltakelsen.
 • Læreren registrerer elevenes svar for å konkurrere med andre skoler i Norge. Fra og med 2020 har vi gjort en del tekniske endringer som gjør det enklere for lærere å registrere elever og å holde oversikt
  • læreren registrerer elevenes svar, så regner systemet ut resultatet
  • når alle data er registrert, får læreren en oversikt som viser individuelle resultat. Dette kan også gi et godt utgangspunkt for videre arbeid med oppgavene
  • fasit ligger tilgjengelig på lærerens innloggingsside
 • Elevene som skårer høyest på hvert trinn, får et spesialdesignet diplom. 
 • Vi ber om at lærer samler inn og oppbevarer oppgavene i konkurranseperioden dvs. fram til 1. juni, slik at alle kan delta i Kengurukonkurransen på like premisser. Oppgavene må ikke sendes til elevene på e-post i denne perioden.
 • Matematikksenteret publiserer en anonymisert 10-på-topp-liste (denne er fra 2020, kun trinn og skole offentliggjøres).

 

 

Oppgavene fra Kengurukonkurransen kan brukes i undervisningen på ulike måter, og er spesielt egnet for problemløsing, samarbeid og diskusjon.