Kengurukonkurransen

Kengurukonkurransen er en årlig internasjonal matematikkonkurranse for elever fra 4.-10. trinn. Konkurransen passer for alle og oppgavene er en lett blanding mellom lette, middels og vanskelige oppgaver. Dette er rett og slett en fin mulighet til å motivere og inspirere flere til å utforske matematikk! 

Kenguruoppgavene sendes ut i slutten av mars. Oppgavene er delt inn i tre kategorier: Ecolier (4.- 5. trinn), Benjamin (6.- 8. trinn) og Cadet (9.- 10. trinn), og oppgavesettene er tilgjengelig på bokmål, nynorsk og engelsk

Kengurukonkurransen arrangeres hvert år, og påmelding starter i slutten av januar.

Registrer resutat
 

thumbnail_289dd3aa-3179-4c46-b8b3-adb25107c642.jpg
Årshjul for Kengurukonkurransen 

Slik gjennomføres Kengurukonkurransen:

 • Påmelding skjer via skolen elevene går på, og det er læreren som melder på elevene og gjennomfører konkurransen på skolen.
 • Elevene gjennomfører konkurransen individuelt. Det er fem svaralternativer for hver oppgave, noe som bidrar til å ufarliggjøre deltakelsen.
 • Læreren registrerer elevenes svar for å konkurrere med andre skoler i Norge:
  • læreren registrerer elevenes svar, så regner systemet ut resultatet
  • når alle data er registrert, får læreren en oversikt som viser individuelle resultat. Dette kan også gi et godt utgangspunkt for videre arbeid med oppgavene
  • fasit ligger tilgjengelig på lærerens innloggingsside
 • Elevene som kommer på 1. plass for hvert trinn (de som skårer høyest), får tilsendt et spesialdesignet diplom. 
 • Vi ber om at lærer samler inn og oppbevarer oppgavene i en måned etter konkurransestart (dvs. ca. 20. april), slik at alle kan delta i Kengurukonkurransen på like premisser. Oppgavene må ikke sendes til elevene på e-post i denne perioden.
 • Matematikksenteret publiserer en anonymisert 10-på-topp-liste.

 

 

Oppgavene fra Kengurukonkurransen kan brukes i undervisningen på ulike måter, og er spesielt egnet for problemløsing, samarbeid og diskusjon.