Regler og praktisk informasjon for Abelkonkurransen

Gutt som regner matematikk fotografert ovenfra
For at alle deltagerne i Abelkonkurransen skal konkurrere under samme vilkår er det viktig at alle setter seg inn i, og følger reglene.

Praktisk informasjon

 • Det er primært elever fra videregående skoler som deltar, men elever fra ungdomsskolen kan også delta.
 • Skolekontakt for hver skole må registrere seg.
 • Første og andre runde holdes ved skolene, runde 1 er i starten av november hvert år, runde 2 er i januar hvert år. 
 • Prøven gjennomføres digitalt på hver skole, og oppgavene legges ut kl. 08.00 på Oppgavesiden. Elevene logger seg på med FEIDE.
 • Prøven kan tas på bokmål, nynorsk eller engelsk.
 • Når tiden for konkurransen nærmer seg, vil alle skolekontaktene få tilsendt praktisk informasjon på e-post. 
 • Prøven tar 100 minutter.
 • Resultater fra runde 1 offentliggjøres på Matematikksenterets nettsider.
 • Diplomer til de med høyest skåre, blir sendt til skolene. 

Elever som ikke har FEIDE

Elever på skoler som ikke har Feide, deltar med brukernavn og passord tildelt av Matematikksenteret. Skolekontakten på skoler uten Feide, må på forhånd ha registrert disse elevene. Hvis disse elevene ikke finner epost med tilsendt brukernavn og passord; be dem sjekke spam-filteret.

Regler 

Begge runder

 • Du har 100 minutter på deg fra du begynner å løse oppgaver. Det går ikke å ta pause underveis i prøven (f.eks. i friminutt); minuttene telles ned fra når det er trykket på start-knappen. I tillegg til prøvetiden på 100 minutter må det regnes tid så elevene kan logge inn via FEIDE eller brukernavn og passord, og fylle inn personopplysninger.
 • Ingen hjelpemidler er tillatt, med unntak av kladdepapir og skrivesaker. Passer og linjal er også tillatt, men ikke gradskive, kalkulator eller andre digitale eller analoge hjelpemidler
 • Flerspråklige elever kan ha med ordbok

Første runde

 • Dato for første runde er i starten av november hvert år, og holdes digitalt ved skolene
 • Det er 20 oppgaver i første runde
 • For hver oppgave er det fem mulige valg, bare ett av dem er rett
 • Du får fem poeng for hvert rett svar og null poeng for hvert galt svar
 • Du får ett poeng for hvert ubesvart spørsmål, enten du har krysset av for «Blankt svar» eller ikke – så du får 20 poeng av 100 mulige dersom du krysser av for "Blankt svar" på alle oppgavene.

Andre runde

 • Andre runde er i starten av januar hvert år.
 • De beste 10% av deltagerne fra første runde er kvalifisert for andre runde
 • Andre runde holdes også ved skolene, etter tilsvarende opplegg som første runde
 • Det er 10 oppgaver i andre runde
 • Svaret på hver oppgave er et heltall i området 0–999.
 • Du får 10 poeng for riktig svar og null poeng for galt eller blankt svar. Det gir en poengsum mellom 0 og 100.

Finale

De ca 20 beste etter de to første rundene blir invitert til finalen. Den holdes ved NTNU i Trondheim.

Internasjonale konkurranser

Deltakelse i internasjonale konkurranser er normalt forbeholdt finalistene i Abelkonkurransen. I tillegg kommer formelle krav som varierer noe fra konkurranse til konkurranse, blant annet aldersbegrensninger og krav til statsborgerskap eller varig oppholdstillatelse. Uttak til den internasjonale matematikkolympiaden (IMO) skjer primært på grunnlag av resultater fra finalen og den nordiske matematikkonkurransen (NMC).