Streaming av premieutdelingen i Abelkonkurransen 2023

Premieutdelingen i Abelkonkurransen 2022/2023 arrangeres på Dokkhuset i Trondheim, den 7. mars kl. 17.30 - 20.00.

Program 

17.30 Dørene åpner
17.35 Musikalsk åpning ved elever ved musikklinja på Heimdal videregående skole
17.55 Velkomsthilsen ved rektor Anne Borg, NTNU
18.00 Norsk matematisk forening ved Katrin Grunert innleder om Abelkonkurransen
18.05 Foredrag av Morten Nome, universitetslektor ved Institutt for matematiske fag
18.30 Premieutdeling ved statssekretær Sindre Lysø, Kunnskapsdepartementet
18.50 Fotografering av vinnerne
19.00 Avslutning