Matematikk + fysisk aktivitet = Matematikkstien

Nyhet
/
19.12.2023
En post fra Matematikkstien som henger på et tre. To gutter står og peker på oppgaven med blyant.
Med Matematikkstien blir elevene utfordret til å lage regnestykker, se mønster i tall og figurer, knekke koder og løse logiske nøtter – mens de er i aktivitet. Og selv om været er litt ruskete, går det fint an å gjennomføre Matematikkstien innendørs.

I Matematikkstien er elevene fysisk aktive samtidig som de samarbeider, diskuterer og arbeider med matematikk.

Matematikkstien består av 12 ulike stier tilpasset elever fra 1. trinn til 10. trinn, 1PY og 1P (VGS). Hver sti har20 varierte oppgaver og aktiviteter.

Her er Matematikkstien 
 

Etterarbeid og lærerveiledning

Etter at elevene har gjennomført Matematikkstien, må de få mulighet til å presentere, sammenligne og argumentere for sine løsninger. Oppgavene kan dermed gi et godt grunnlag for matematiske samtaler og videre utforsking I klasserommet. Vi har laget en lærerveiledning med tips og råd om hvordan du kan legge til rette for dette.

Lærerveiledningen inneholder:

  • Oversikt over de 20 postene på hvert trinn.
  • Kort beskrivelse av postene med mål og tips til videre arbeid.
  • Fasit
  • Kopioriginaler
    Illustrasjoner av postene i Matematikkstien
    Eksempler på oppgaver fra ulike trinn. 

Matematikkstien er publisert på matematikk.org, og er utviklet av ansatte ved Matematikksenteret. Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen og Matematikksenteret NTNU.