Velkommen til workshop om "Tenkende klasserom" med Peter Liljedahl

Nyhet
/
02.11.2023
Peter Liljedahl
Torsdag 18. januar inviterer vi lærere til workshop med Peter Liljedahl i Trondheim!

Den kanadiske forskeren Peter Liljedahl har utviklet "Building thinking classroom", som er en undervisningsform som fremmer en klasseromskultur med engasjerte elever som tenker kreativt rundt problemløsning. Han har bakgrunn som lærer, og er kjent for å jobbe tett på lærere og elever.

Som Liljedahls offisielle samarbeidspartner i Norge har vi vært så heldige å få ham til Trondheim 18. januar, og inviterer lærere til workshop.

Tema for workshopen:

  • Bygge tenkende klasserom
  • Valg av oppgaver og hvilken betydning oppgavene har i tenkende klasserom
  • Lærerens rolle som veileder
  • Organisering og dynamikk i tenkende klasserom (tilfeldige grupper og vertikale tavler)

Detaljert program kommer.

Tid: Torsdag 18. januar kl. 09.00 – 15.00
Sted: NTNU Kalvskinnet, gymsalen i Lysholmbygget (U2)
Pris: 1500,- (inkluderer kaffe, te og enkel lunsj)
Antall: 100 deltagere (maks tre deltagere per skole)

Meld deg på

Peter Liljedahl har besøkt Matematikksenteret ved flere anledninger, og i 2022 holdt han ett av plenumsforedragene under Novemberkonferansen:

Matematikksenteret tilbyr workshop i tenkende klasserom

Matematikksenteret NTNU er Peter Liljedahls offisielle samarbeidspartner i Norge. Vi tilbyr workshops i å bygge tenkende klasserom. På workshopene introduserer vi undervisningsformen og viser hvordan arbeid med vertikale tavler kan skape høy elevaktivitet og mye samarbeid i klasserommet. 

Workshopene passer for skoler/nettverk/kommuner, og har en varighet på en hel eller en halv dag. 

Ta kontakt med Bård Vinje for bestilling og mer informasjon.