Å bygge tenkende klasserom
Et tenkende klasserom har høy elevaktivitet, mye samarbeid og stimulerer elevene til å tenke matematikk. Det er den kanadiske forskeren Peter Liljedahl som har utviklet "Building Thinking Classrooms", og mange lærere ønsker å lære mer om denne undervisningsformen. Her finner du mer informasjon om de 14 praksisene den bygger på, og tips til aktiviteter det kan være fint å starte med.

Matematikksenteret har arbeidet med å bygge tenkende klasserom i mange år, og er Peter Liljedahls offisielle samarbeidspartner i Norge.