Tenkende klasserom: Vi tilbyr kurs og Dekom-samarbeid

Ung mann som står og peker på en vertikal tavle med rød tusj-skrift på
Vil dere lære mer om tenkende klasserom i praksis? Vi kan bidra som utviklingspartner for skoler, kommuner og nettverk.

Vi tilbyr ulike former for samarbeid, og kan tilpasse opplegg og kompetanseutviklingspakker til ulike behov og økonomi.

Om dere har spørsmål eller ønsker å innlede et utviklingssamarbeid, ta kontakt med Bård Vinje.

Her er eksempler på utviklingsprosjekt hvor vi jobber med Building Thinking Classrooms: 
 

Osloskolen satser på matematikk 

 

Matematikkløft med ambisjoner 
 

Om Matematikksenteret

Matematikksenteret har ca. 30 ansatte, hvor de fleste har bakgrunn som lærere fra grunnskolen, videregående skole, lærerutdanning eller som barnehagelærere. Vi forsker på matematikkdidaktikk, og utvikler arbeidsmetoder og læringsressurser. Våre ansatte jobber tett med både praksisfeltet, lærerutdanningene, høgskoler og universitet.