Aktiviteter til tenkende klasserom

Skal du starte med å bygge tenkende klasserom? Her er våre tips til oppgaver som er gode å starte med! Oppgavene gir elevene mulighet til å tenke gjennom å utforske, og i tillegg har oppgavene flere mulige løsninger.
Tre blå bord som er illustrerte. De står på rekke og rad.

 

 

 Sjokolade
Dette er en utmerket aktivitet for å hjelpe elevene med å utvikle forståelsen av brøkbegrepet.

Passer for barnetrinn og ungdomstrinn
19 blå sirkler

Sirkler, sirkler
Oppgaven handler om å organisere sirkler, telle og bestemme hva som skjer videre.

Passer for barnetrinn

En illustrert øgle med flere ulike typer føtter fra dyreriket.

 

Noa
Den gir elevene en god mulighet til å øve seg på telling og på det å notere funnene sine på forskjellige måter. I tillegg kan alle ha forskjellige, men samtidig riktige svar.
Passer for barnetrinn 

 

Tre illustrerte "strandhytter" på rekke og rad. De har ulike farger.

 

Strandhytter
Oppgaven legger til rette for at elevene skal kunne oppdage og forklare mønster, og etter hvert også generalisere. 

Passer for barnetrinn og ungdomstrinn. Kan også passe på videregående. 
Et kvadrat med 9x9 ruter. Den ytterste raden er rød, de innerste radene er grå.

 

Hvor stor er rammen? 
Her er vi ikke så interessert i svaret på oppgaven, men i hvordan elevene tenker for å løse den.
Passer for ungdomstrinn og videregående. 
Illustrasjon av et kvadrat som er delt inn i fire mindre kvadrater.

 

Tårnet har mange sider 
Oppgaven starter med å be elevene prøve å uttrykke alle tall som en differanse mellom to kvadrattall, og den foreslår noen mulige måter å undersøke dette på. Dette kan brukes som et springbrett for generalisering og for å bruke algebra for å beskrive og bevise. 

Passer for ungdomstrinn og videregående. 

 

Her finner du flere aktiviteter