Programmering i matematikk

Programmering ble innlemmet i læreplanene for grunnskole og videregående skole høsten 2020. Gjennom kompetansemål på alle trinn har matematikkfaget hovedansvaret for opplæringen i programmering. På denne siden kan du lese om programmering i læreplanen, få innblikk i noen programmeringsverktøy og lese om hvordan du kan arbeide med programmering i matematikk på en måte som fremmer matematisk tenkning, resonnering og problemløsing. Du finner også undervisningsressurser og informasjon om Matematikksenterets arbeid med programmering.