Programmering i matematikk
Matematikkfaget har hovedansvaret for opplæringen i programmering. Her kan du lese om programmering i læreplanen og få innblikk i ulike programmeringsverktøy. Vi har også utviklet moduler som kan støtte deg i arbeidet med programmering i matematikk på en måte som fremmer matematisk tenkning, resonnering og problemløsing.