Om programmeringsverktøyene

Hammer og skrujern - illustrasjon
Programmering skal være en naturlig del av verktøykassen i matematikk og andre fag, men hvilke programmeringsspråk finnes, og hvilke kan det være aktuelt å bruke i matematikkundervisningen? Her kan du lese kort om Scratch og Python, som er to forskjellige språk som er enkle å komme i gang med, og som mange lærere velger å bruke.

Det finnes en mengde ulike språk og fysiske verktøy som kan brukes i opplæringen i programmering. Læreplanen legger ingen føringer for hvilket språk eller verktøy som skal anvendes i skolen, men på samme måte som de fleste velger å bruke Excel som regneark og GeoGebra som dynamisk geometriprogram, har Scratch og Python utkrystallisert seg som språk og verktøy som blir mye brukt i programmering i skolen. Vi har derfor valgt å bruke disse i våre oppgaver, undervisningsopplegg og løsningsforslag i programmering. 

Scratch

Logoen til Scrath, en oransje katt.

Scratch er et blokkbasert programmeringsspråk som tar i bruk elementer fra det naturlige språket. Programemringsspråket tar i bruk grafiske elementer og automatiserer en del prosesser, som gjør det enklere å komme i gang med enn tekstbaserte programmeringsspråk.

Med Scratch kan vi jobbe med grafikk, lyd, tall, simulering og animasjon. For å komme i gang med Scratch går du inn på https://scratch.mit.edu. Arbeidet foregår i nettleser, og du vil få den beste brukeropplevelsen ved å opprette en brukerkonto slik at prosjekter kan lagres på nett. Om du ikke ønsker å opprette en brukerkonto er det mulig å lage prosjekter uten å være logget inn, men du må da laste ned prosjektfilen lokalt for å ta vare på arbeidet. Det er også mulig å laste ned en skrivebordsapp for å ha mulighet til å arbeide uten internettilgang.

Scratch er utviklet av MIT Media Lab ved universitetet i Massachusetts (MIT).

 

Python

Logoen til Python

Python er et av de enkleste tekstbaserte programmeringsspråkene og derfor et av de mest populære. Det finnes mange apper som kan skrive Python-kode, f.eks. Pythons egen IDLE som kan lastes ned fra https://python.org. Du kan også bruke nettbaserte skriveverktøy som https://trinket.io og https://repl.it.  

Python er utviklet av Guido van Rossum fra Nederland, og ble lansert i 1991.

Eksemplene nedenfor viser samme kodesnutt i Scratch (venstre) og Python (høyre):

Blokkode laget med Scratch og tekstkode laget med Python