Om programmeringsverktøyene

Hammer og skrujern - illustrasjon
Programmering skal være en naturlig del av verktøykassen i matematikk og andre fag, men hvilke programmeringsspråk finnes, og hvilke kan det være aktuelt å bruke i matematikkundervisningen? Nedenfor kan du lese litt om to forskjellige språk som er enkle å komme i gang med og som mange lærere velger å bruke.

Det finnes en mengde ulike språk og fysiske verktøy som kan brukes i opplæringen i programmering. Læreplanen legger ingen føringer for hvilket språk eller verktøy som skal anvendes i skolen, men på samme måte som de fleste velger å bruke Excel som regneark og GeoGebra som dynamisk geometriprogram, har Scratch og Python utkrystallisert seg som språk og verktøy som blir mye brukt i forbindelse med programmering i skolen. Derfor bruker vi disse når vi skriver om og lager oppgaver, undervisningsopplegg og løsningsforslag med programmering. I tillegg kan algoritmer som programmeres presenteres ved hjelp av pseudokode og flytskjema. Brukere av ressursene står likevel fritt til å bruke andre språk og representasjoner. 

Scratch

Logoen til Scrath, en oransje katt.

Scratch er et blokkbasert programmeringsspråk som er utviklet av MIT Media Lab ved universitetet i Massachusetts (MIT). Scratch tar i bruk elementer fra det naturlige språket og automatiserer en del prosesser som gjør det enklere å bruke enn tekstbaserte programmeringsspråk.

Med Scratch kan vi jobbe med grafikk, lyd, tall, simulering og animasjon. For å komme i gang med Scratch går man inn på https://scratch.mit.edu. Arbeidet foregår i nettleser, og man vil få den beste brukeropplevelsen ved å opprette en brukerkonto slik at prosjekter kan lagres på nett. Om man ikke ønsker å opprette en brukerkonto er det mulig å lage prosjekter uten å være logget inn, men man må da laste ned prosjektfilen lokalt for å ta vare på arbeidet. Det er også mulig å laste ned en skrivebordsapp for å ha mulighet til å arbeide uten internettilgang.

 

Python

Logoen til Python

Python er et tekstbasert programmeringsspråk som er utviklet av Guido van Rossum fra Nederland. Python ble først sluppet i 1991 og er fortsatt et av de mest populære programmeringsspråkene i verden. Selv om programkoden skrives med tekst er Python laget for å være enkelt å skrive og lese. Det finnes mange apper som kan benyttes for å skrive Python-kode, f.eks. Pythons egen IDLE som kan lastes ned fra https://python.org, i tillegg til nettbaserte skriveverktøy som https://trinket.io og https://repl.it.  

Eksemplene nedenfor viser samme kodesnutt i Scratch (venstre) og Python (høyre):

Blokkode laget med Scratch og tekstkode laget med Python