Nyhetsarkiv

Skal utvikle digitale vurderingsverktøy for bedre læring

Hvordan tilpasse prøver til elevens nivå, slik at resultatene gir et mer presist bilde av ferdighetene, og gir bedre mulighet for tilpasset opplæring? I samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo kommune, Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger og Inspera, skal Matematikksenteret se nærmere på dette.  
29.01.2019

Realfagene er viktige for framtida

Matematikk og naturfag er viktig i mange yrker. Vi har spurt en rekke lærlinger om hvordan de bruker realfagene i sin jobb - og du kan bli overrasket.
19.12.2018

Matematikk i adventstida

Hva med å jobbe mer med matematikk i barnehagen før jul? Vi har samlet en rekke aktiviteter som passer i adventstida, og som gir barna erfaring med sortering, former og tall.
14.11.2018

Abelkonkurransen digitalt

Abelkonkurransens andre runde arrangeres den 10. januar. Finalen arrangeres i Trondheim 5. mars.
31.10.2018

Testing av kompetanseutviklingspakker for lærere

Vi utvikler nå nye moduler i et kompetanseutviklingsprogram som retter seg mot de som arbeider med elever som presterer lavt i matematikk. I forrige uke fikk vi hjelp av lærere og ansatte i PPT til å teste pakkene slik innholdet kan videreutvikles i riktig retning.
30.10.2018

Vil du teste nettbaserte kompetanseutviklingspakker for oss?

Vi lager for tiden nettbaserte kompetanseutviklingspakker rettet mot lærere og ansatte i PPT som jobber med elever som presterer lavt i matematikk. Nå trenger vi noen til å teste innhold og logikk i pakkene. Kan du tenke deg å hjelpe oss?
01.10.2018

Velkommen til FYR-konferansen 2018

FYR-konferansen retter fokus mot yrkesretting og relevans, og arrangeres av de nasjonale sentrene i samarbeid med Utdanningsdirektoratet.
25.09.2018