Nyhetsarkiv

Velkommen til FYR-konferansen 2018

FYR-konferansen retter fokus mot yrkesretting og relevans, og arrangeres av de nasjonale sentrene i samarbeid med Utdanningsdirektoratet.
25.09.2018

Matematikk på skolemelka

Nå skal elevene få matematikk og kunnskap om kosthold og fysisk aktivitet rett inn med skolemelka. Det nye designet er utviklet av fagpersoner fra Matematikksenteret og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (MHFA). Målet er å engasjere og motivere for mer læring.
10.09.2018

Ny bok: Motivasjon i matematikk

Å legge til rette for elevers motivasjon læring er kanskje en av lærerens største utfordringer. I boka «Motivasjon i matematikk» bruker forfatterne både erfaring fra praksisfeltet og internasjonal forskning når de ser på hva motivasjon er, og hvor viktig det er for læring i matematikk.
16.08.2018

Alle Teller! i digital versjon

Kartleggingsmaterialet Alle teller! er nå lansert i ny digital versjon. Testene er de samme som før, men grafikk og funksjonalitet er forbedret.
14.08.2018

Hvordan utfordre elever som er i en misoppfatning?

Om en misoppfatning fester seg, kan den bli til hinder for videre læring. Matematikksenteret har utviklet ressurser som kan identifisere misoppfatninger slik at læreren kan bidra til å utvikle elevenes strategier.
11.06.2018

Vi forbedrer nettsidene

Vi jobber nå med å endre strukturen på www.matematikksenteret.no. Arbeidet kan medføre at lenker ikke fungerer som de skal, og at enkelte sider tas ned i en kort periode. Vi håper på forståelse for at nettsidene er noe ustabile mens vi jobber med dette.
06.05.2018